Lönsamheten i precisions-odling är platsspecifik

Under Borgeby Fältdagar träffade Jordbruksaktuellt Hans Alvemar, grundare av Soyl Sverige, för att prata om precisionsodling.  

 

Hans Alvemar, grundare av Soyl Sverige AB vill att det ska vara billigt och enkelt att komma igång med precisionsodling. Foto: Kerstin Gauffin


Det engelska företaget Soyl är det näst största företaget inom precisionsodling i Europa. För tre år sedan startade Hans Alvemyr Soyl Sverige. Hösten 2016 hade företaget tre kunder, i dag är de över 100 som köper deras tjänster. Det är tredje gången Soyl Sverige ställer ut på Borgeby fältdagar. 

– Det tuffar på, säger Hans Alvemar.  

Företaget är specialiserade på precisionsodling och erbjuder markkartering, gödslingsråd och teknisk support. De vill vara en helhetslösning för precisionsodling och höja lönsamheten inom lantbruket. 

– Vi levererar helheten, allt från att samla in data i fält till att ge gödslingsrekommendationer och tekniskt ser till att det funkar i maskinerna, säger Hans.

Tre huvudområden

Företaget arbetar med tre huvudområden. Det första är markkartor, där man genom jordprover kan se nivåerna av fosfor- och kaliumgödsling samt behovet av kalkning. Utifrån markkartorna görs sedan rekommendationer. Det andra området Soyl Sverige arbetar med är variabel utsädesmängd.

 – Det vill säga, vi styr utsädesmängden på olika jordarter för att kunna kompensera och ge ett jämt plantantal över hela fältet trots varierande utsädesmängd. 

Det tredje området företaget arbetar med är kvävestyrning. Poängen är att man ska kunna styra kvävemängden efter biomassa för att få en jämnare gröda. 

Kostnaden för kalaset 

– Vi säger att fosfor- och kaliumstyrning kostar i runda slängar 85 kronor per hektar och år, dessutom ingår uppdaterad markkarteringen kontinuerligt för det. Sätter vi det i relation till att man ändå behöver markkartera och gödsla för mellan 500–800 kronor per hektar och år, vad blir då skillnaden om man får gödseln på rätt ställe, det är där man tjänar pengar. Vissa kanske tjänar 100 kronor per hektar efter att de betalat 85 kronor till oss. 

Det är svårt att veta exakt vad det kostar att använda sig av precisionsodling. Hans menar att det varierar mellan kunderna. Att vissa gödslar lika mycket som innan, andra gödslar mer och mindre på olika fält. Alla fält har variationer och olika jordmån men att man generellt sett gödslar lika mycket överallt. 

– Lönsamheten i precisionsodling är platsspecifik, ett fält är mer lönsamt än ett annat. Det jag menar är inte att det är olönsamt men att det är lönsamt av en annan anledning. Genom att man kan höja skördepotentialen snarare än att spara gödning. 

Teknik

– Efter att vi gett våra rekommendationer om utsäde- och gödselmängd måste man också få till det och det är där tekniken kommer in. 

Företaget vill att det ska vara billigt och enkelt att komma igång med precisionsodling. Förutom rådgivning erbjuder de därför även en lösning som heter Isoyl. Genom en ipad kan man koppla ihop sig med exempelvis en gödselspridare. Från ipaden kan en variabel giva utifrån markkartorna skickas till gödselspridaren. Paketlösningen kostar under 10 000 kronor och webbfiler kan skickas direkt till ipaden. Soyl hjälper även till med den tekniska delen oavsett om man valt att använda sig av deras produkter eller inte. 

– Oavsett om man använder sig av vårat system eller inte, hjälper vi till med tekniken. För om tekniken inte fungerar är filerna med rekommendationer från oss värdelöst, därför måste vi se till att det funkar. Sen tycker vi ju att vårat system är enkelt, men våra kunder använder sig av andra system också. Huvudsaken är att det funkar, annars ser vi till att det gör det.  

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Kommentera