Övergreppet på våra enskilda avlopp

Debatt: Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och vattenmyndigheten och innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2000 – 5000 kronor per kontrolltillfälle. 

 

Arne Gunnarsson tales­person för LPO, landsbygdspartiet ställer sig kritisk till förslaget om återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp.Foto: Privat

Förslaget kommer troligen att antas och det är bara att gratulera hela VVS-och entreprenörsbranschen till ett framgångsrikt lobbyarbete. Samtidigt måste man beklaga alla de 700 000 fastighetsägarna som får stå för notan. 

Sedan lång tid tillbaka har det varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i ett vattenområde. Därutöver finns ett krav att orenat avloppsvatten inte heller i annat sammanhang får släppas ut så att ”olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer”. Detta tilläggskrav har miljömyndigheterna - påhejade av branschorganisationerna - lyckats upphöja till norm, så att i princip alla enskilda avlopp skall anses utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Sedan kvittar det om fastigheten ligger flera kilometer från annan bebyggelse eller om det är ett fritidshus, som bara används några veckor på sommaren. 

Myndigheterna och branschen vägrar acceptera naturens egen rening, trots att det finns en HaV-bekostad utredning, som säger att i normalfallet (skogs-och jordbrukslandskapet) kan man räkna att vid utsläpp av blandat avloppsvatten från infiltrationsanläggning, så kommer sannolikt ingen fosfor att nå recipienten om avståndet från anläggning till utströmningsområde är 150 meter eller längre. Vid utsläpp av enbart BDT-vatten (bad/disk/tvätt), så absorberas den utsläppta fosformängden redan efter 15-20 meter. (bit.ly/2yGfyAP) 

Så i stället för den hittills vanliga avloppslösningen med trekammarbrunn och efterföljande stenkista, så har man tvingat fram ett system med särskilda infiltrationsbäddar, ofta i kombination med pumpning av avloppsvattnet och i många kommuner dessutom krav på särskild fosforrening. 

Detta till en beräknad kostnad av totalt 5 – 10 miljarder, vilket främst drabbar landsbygdsbefolkningen. 

Det gamla systemet skötte naturen själv. Alla tekniska lösningar kräver tillsyn och underhåll. Så när alla avlopp är åtgärdade kan VA-branschen se fram emot fortsatta intäkter från de återkommande avloppsdeklarationerna. Inte särskilt förvånande att de ropar ”Hurra”.

Det finns ingen samlad organisation eller förening för alla dem med egna avlopp. De blir därför aldrig tillfrågade som remissorgan när nya regler kommer. Spelplanen är fri för hela den urbaniserade miljörörelsen och alla branschorganisationer. Landsbygdspartiets inlägg i frågan är därför ett meningslöst rop i öknen. Trots detta vill vi framföra vår protest.

 

Arne Gunnarsson 
Landsbygdspartiet oberoende 

Artikeln publicerades onsdag den 14 augusti 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste