Svenska spannmålspriser hjälps av svag valuta

Fallet för kronans värde i början av augusti hjälper till att hålla uppe de svenska spannmålspriserna. I övrigt pressas priserna av den pågående skörden och bra avkastning.

 

Under våren har korn och vetepriserna fallit tillbaka från nivåerna som uppstod när Sverige gick från att vara en nettexportör av spannmål till att bli en importör. Nu har nivåerna anpassat sig efter en normal handelssituation. Grynhavre sticker ut genom att dels ligga kvar på en hög prisnivå längre än annan spannmål, dels genom att visa en smärre uppgång under skördeperioden. Källa: Lantmännens indikativa noteringar


Inom EU har veteskörden rullat på med bra fart de senaste veckorna. Från Frankrike rapporteras det om höga veteskördar och vetetröskningen är nu i princip klar, en vecka in i augusti. Prognoser pekar på en veteskörd om 39 miljoner ton, vilket skulle vara Frankrikes näst största skörd någonsin. Eventuellt kan proteinhalterna vara åt det lägre hållet.

Tyskland slutför veteskörden

I södra och centrala Tyskland är veteskörden klar när det här skrivs. Och med gynnsamt väder kommer även vetet i norra Tyskland snart att vara färdigtröskat.

Enligt Lantmännens marknadsrapport finns det indikationer från östra Tyskland, Polen och Litauen om något lägre rymdvikter än normalt.

I Danmark liksom Sverige pågår skörden av vete för fullt. Förväntningarna på den danska skörden är att den ska ge över normalskörd men inte bli någon rekordskörd.
 

Den svenska skörden pågår för fullt i stora delar av landet. Än så länge rapporteras det om god avkastning från de först tröskade arealerna.Foto: Mostphotos

Oväntat stabila priser

Skörden 2019 återgår Sverige till att bli en nettoexportör av spannmål. Vilket har inneburit att vi under sommaren har fått se prisnivån på spannmål falla tillbaka från en bristmarknad till en marknad präglad av överskott som ska exporteras.

Nu när vi är inne i skördeperioden så pressas priserna på fysisk vara tillbaka då få handlare behöver slåss för spannmålen. 

Med tanke på den förväntade produktionen i Sverige och EU så finns det utrymme för mer prispress och ytterligare fall. Att kvarnvetet ännu ligger kvar över 135 kr/dt och maltkorn över 140 kr/dt är lite oväntat. 

En del av förklaringen är kronans plötsliga fall mot euron i slutet av juli, från 10,51 kr/euro till 10,73 kr/euro.

Grynhavre sticker ut

Grynhavrepriset körde sitt eget race under våren och låg kvar på en hög nivå ända in i sommaren. Drivet av en efterfrågan från industrin och det faktum att volymerna var ytterst begränsade.

Den stora sådden av höstgrödor och en sjunkande trend för odlingen av havre som tappar areal till maltkorn innebär att vi går in i årets skörd med en relativt liten havreareal.

En begränsning av utbudet och en stark efterfrågan brukar vara gynnsamt för prisnivån. Vilket grynhavre visar prov på när noteringen har lyckats stiga något under skördeperioden. Och när Lantmännens indikativa notering för grynhavre i prisområde Väst ligger 8 kr/dt över maltkornet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste