Gödseltunna med både gammalt och nytt

Göma skriver på sidan av sin gödseltunna, att den är byggd på erfarenheter. Det märks, och det är både bra och mindre bra. 

 

Danska Göma har lång erfarenhet av att serva gödseltunnor, och denna kunskap har man tagit med sig vid bygget av sina egentillverkade GG-gödseltunnor. PowerGear har testat toppmodellen GG25 med en tankvolym på 25 kubikmeter. 
Foto: Morten Damsgaard 


När det kommer ut en helt ny maskin på marknaden möts detta oftast med ett visst mått av spänning. Så var även fallet när Göma lanserade sin första och hittills största egentillverkade gödseltunna GG25 på lantbruksmässan Agritechnica 2017. 

Göma tillverkar gödseltunnor i tre olika storlekar: GG18, GG20 och GG25, där siffrorna står för tankvolymen hos respektive modell i kubikmeter. 

Redan innan lanseringen hade företaget från danska Viborg sålt ett flertal gödseltunnor på den danska och svenska marknaden, något som vittnar om ett starkt varumärke. För även om gödseltunnan är helt nyutvecklad så har Göma en lång och gedigen erfarenhet av att sälja och serva gödseltunnor. 

När man under 2017 påbörjade utvecklingen av en ny terminal, som var tänkt att ge äldre gödseltunnor ett uppsving på teknikfronten, så låg tanken om att utveckla en hel gödseltunna inte långt bort hos Göma. 

Nu har Göma funnits på marknaden i knappt två år med den nya gödseltunnan, och PowerGear testar i detta maskintest toppmodellen GG25 med en 7,5 meters nedmyllare från Göma. 

Testföraren Morten tycker att det är flera riktigt bra detaljer både vad gäller mjukvara och hårdvara på Gömas gödseltunna, vilket vittnar om att företaget vet vad de sysslar med. Men det finns givetvis också utrymme för förbättringar.  
 

Från den stora 12,5 tums terminalen har man full kontroll över hela gödseltunnan. Terminalen har många inbyggda automatiska funktioner, men testföraren saknar möjligheten att navigera med tryckknappar i vissa menyer. 

Lätt igångsättning

Det tar inte många minuter från att man som förare satt sig i traktorn, till att man blivit kompis med Gömas Gödseltunna då den är mycket lätt att använda. Det behövs ingen vidare introduktion av datorn, eftersom den är uppbyggd med symboler och enkla grafiska tecken som förklarar de olika punkterna i menyerna. Det är också i datorn som man först märker av att man kör med en gödseltunna som utvecklats av de som under många års tid servat gödseltunnor, då där finns en ganska omfattande sektion för felsökning och självhjälp.  

Själva datorn är uppdelad i fem menypunkter. Förutom själva användarmenyn, med vilken man jobbar 98 procent av tiden, så finns också menyer för inställning, redskap, status samt ett räkneverktyg. 

Testföraren väljer att kalla statusmenyn för ”mekanikermenyn”, eftersom det där lyser igenom att Göma under lång tid varit en verkstad. I denna meny har man som användare möjlighet att se statusen på samtliga sensorer på gödseltunnan, hur mycket spänning eller motstånd det finns i elsystemet och till och med hur mycket motstånd joysticken sänder ut när den används.

Det betyder att, ifall det skulle uppstå problem, så kan serviceteknikern guida användaren genom de olika sensorerna via telefon, och på så vis felsöka gödseltunnan. Det underlättar och skyndar på arbetet för serviceteknikerna. 

Det samma gäller inställningsmenyn, där man kan genomföra kalibreringar av samtliga sensorer. Tack vare bra instruktioner så är det en lätt uppgift för användaren av gödseltunnan. 

Under själva användarmenyn är gödseltunnans funktioner uppdelade i tre menyavsnitt: fält, väg och fyllning. Gödseltunnan växlar själv mellan fält, och väg-läge när körhastigheten blir tillräckligt hög och i de olika menyerna är styrningen av de olika funktionerna låsta på ett sådant sätt att det inte kan ske några feltryckningar. 

I fältmenyn har man som förare en god överblick över alla användbara funktioner så som återstående volym i tanken, bredd på redskap, eventuell sektionsavstängning, hastighet, dosering, pumptryck, antal meter till tom tank samt bearbetad areal och tidsförbrukning. 

Det är lätt att ändra exempelvis doseringen under färd på fältet, men testföraren hade önskat att det också var möjligt under exempelvis påfyllning av gödseltunnan. Är man inne i påfyllningsmenyn så kan man inte använda andra menyer vilket testföraren tycker är synd, då man annars bland annat hade kunnat utföra kalibreringar eller liknande under påfyllning. 

Styrningen från datorn är heller inte helt fulländad när man kommer upp i ramper på 36 meters arbetsbredd på Göma-tunnan. Gömas slangförsedda ramper tillverkas av Harsö, och upp till 30 meter sker styrningen via Göma-tunnans skärm. Men kommer man upp i 36 meters arbetsbredd sker styrningen av rampen istället via en separat terminal från Harsö. Detta är något som testföraren tycker att Göma borde kunna integrera bättre. 
 

Genom att aktivera en knapp på joysticken hittar påfyllningsröret tillbaka till sin plats uppe på gödseltunnan helt automatiskt. 

Snabb styrning 

Tittar man vidare på gödseltunnans påfyllning blir man dock återigen positivt överraskad, då kranarmen till påfyllningen automatiskt hittar tillbaka till sin plats längst upp på gödseltunnan. Under testet fylldes gödseltunnan på både från gödselbrunn och fälttank, och i båda fall kunde return-funktionen användas. Om funktionen även fungerar i en täckt gödselbrunn är osäkert, men oavsett så är det lätt och smidigt att bara kunna trycka på en knapp på joysticken för att påfyllningsröret ska återgå till sin position uppe på tunnan där det också finns en spillbehållare. 

Från joysticken styrs påfyllningsröret, in- och utfällning av ramp/nedmyllare samt start och stopp av påfyllnings- och lossningspumpen. Joysticken är enligt testföraren mycket enkel att använda och när man för den åt vänster, ja då svänger påfyllningsröret faktiskt åt vänster. 

Det finns dessutom möjlighet att ändra plats på vissa funktioner, ifall föraren vill ändra på fabriksinställningarna. 
 

Joysticken är mycket användarvänlig enligt testföraren. Han gillar också följsamheten i styrningen av påfyllningsröret. 

Självtänkande drivning

När testföraren kör ute på fältet med gödseltunnan går arbetet ganska lätt, då tunnan själv startar pumpen, fördelaren samt sänker ner nedmyllaren via en enda knapptryckning. Man kan också ställa in gödseltunnan så att den automatiskt lyfter upp den främre axeln allt eftersom tunnan töms och blir lättare, på så vis förbättras viktfördelningen mot traktorn. Detta sker i tre steg: När det är tolv ton kvar i tanken lyfts axeln en aning, sedan lite till vid 10 ton kvar och ytterligare lite till vid 7 ton kvar varefter den lyfts upp helt. 

Göma erbjuder också fyrhjulsdrift med en ganska unik detalj, nämligen differentialspärr. Göma kallar sin hydrauliska fyrhjulsdrift för HWD, och där man som användare inte ska behöva gå in manuellt och aktivera systemet och välja åt vilket håll hjulen ska dra. Genom en sensor känner fyrhjulsdriften själv av om hjulen ska dra framåt eller bakåt, beroende på traktorns körriktning. 

Detta innebär i praktiken att, om det börjar bli slirigt på fältet och man måsta backa, så hjälper fyrhjulsdriften automatiskt till att driva tunnans hjul bakåt för att backa ekipaget. Det sker helt automatiskt i samband med körriktningsbyte och är enligt testföraren ett stort plus. 

Genom differentialspären låser fyrhjulsdriften två hjulpar, vilket är en fördel då man särskilt på vallar vill undvika spår efter slirande hjul. 

Fyrhjulsdriften är uppbyggd med en remdriven oljepump, på så vi slipper man en växellåda. I det stora hela har Göma gjort mycket för att undvika växellådor på gödseltunnan. Till exempel så töms tunnan alltid genom kraftuttaget, så det finns inte möjlighet att ändra något varvtal på tömningspumpen annat än genom att ändra varvtal på traktorns kraftuttag. Enligt testföraren Morten är detta både bra och dåligt.  

Bra eftersom man slipper underhållskostnader till en dyr mellanled, och mindre bra då möjligheterna att optimera traktorns bränsleförbrukning begränsas till att man bara använder precis den effekt som behövs för uppgiften.

Göma är dock en bit på väg mot en justerbar pump då man placerat en slidventil framför trevägskranen, som öppnas och stängs manuellt via ett fjärruttag, vilket begränsar pumpens omrörningskapacitet. 

När det gäller hjulaxlarna på Göma GG25, så menar Morten att det är värt att nämna att gödseltunnan vänder förhållandevis snävt. Det märks framförallt på vändtegen, när man måste backa ut i hörnen med gödseltunna och nedmyllare. Manövreringen är enkel och gödseltunnan känns smidig bakom traktorn. Detsamma gäller vid vändning på vändtegen, där man snabbt får ner nedmyllaren i marken igen tack vare att tunnan är så lättmanövrerad. 

Längst bak på gödseltunnan finns en trepunktslyft med rörliga lyftarmar som ger en viss flexibilitet vid svaga kurvor. 

Klassisk gödseltunna

Om man tittar lite på gödseltunnan från utsidan, så påminner den ganska mycket om andra dansktillverkade gödseltunnor, och testföraren är lite tveksam till om det är så bra. Man kan återigen se att Göma bygger en gödseltunna baserat på sina tidigare erfarenheter och kunskaper, men det hade inte skadat att tänka lite utanför boxen när man ska utveckla en helt ny gödseltunna på ett blankt papper. 

Till exempel så tycker Morten att det är synd att Göma endast erbjuder 34 tums hjul. Istället för att utrusta gödseltunnan med sex stycken 34 tums hjul hade man istället kanske kunnat använda fyra 42 tums hjul eller liknande, och bara har 34 tums hjul på den främre av de tre axlarna. 

Det finns dock skillnader mot den traditionella uppbyggnaden av gödseltunnor, och dessa hittar man i bakänden på Göma GG25. Här har man valt att montera en trepunktslyft med rörliga lyftarmar. Detta innebär att man, när nedmyllaren är nedfälld i jorden, kan vrida den lite i lättare svängar utan att lyftarmarna knäcks.  

Dessutom sitter det också en dragögla monterad längst bak på gödseltunnan, så att det är möjligt att dra vagnen bakåt ifall det skulle bli nödvändigt.  

Allt som allt har det enligt testföraren Morten varit intressant att bekanta sig med Gömas GG-gödseltunna, där man inte märker av att den är så pass ny på marknaden. Trots att det finns vissa förbättringsmöjligheter så är det få områden som Morten anser behöver ses över, både när det gäller gödseltunnan och styrningen till den. 
 

Teknisk specifikation 

Tankvolym, m3: 25

Lossningspumpens kapacitet, m3/min: 15

Påfyllningspumpens kapacitet, l/min: 15–16

Däckutrustning: 710/55-R34

Vikt, kg: 13 500

Lyftkapacitet trepunktslyft, kg: 8 000

längd, m: 10,25

Höjd, m: 4

 

Plus: 

 • Fyrhjulsdriften anpassar sig automatiskt till körriktningen.
 • Automatisk retur av påfyllningsröret. 
 • Enkel och lättöverskådlig terminal.
 • Stort avsnitt för felsökning i terminalen.
 • Smidig vagn med liten vändradie. 
 • Ej fasta lyftarmar. 
 • Snabb reglering av trevägskranen.

Minus:

 • Datorn är låst vid lastning. 
 • Ingen stor hjuldiameter tillgänglig. 
 • Slangrampen är inte 100 procent integrerad i gödseltunnans terminal. 
 • Inga större modeller än 25 ton. 
 • Skärmen kan endast delvis styras med tryckknappar.

 

Göma erbjuder fyrhjulsdrift med en ganska unik detalj, nämligen diffspärr. Denna hydrauliska fyrhjulsdrift, som Göma kallar HWD, känner dessutom automatiskt av körriktningen för optimal drivning. 

 

Morten Damsgaard
Maskinbladet, Dk
Översättning
Björn Schubert
bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 18 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste