Hur vill konsumenten handla mat?

Krönika: Hur stod ivrigt och stampade, det måste hända något! Vad kände sig trygg i sin roll men oroade sig för den ständigt ifrågasättande. Varför och dennes funderingar. När ville veta tidsplanen och i vilken ordning allt skulle ske och inte minst ta reda på Vem som skulle göra jobbet. De ville alla driva utvecklingen framåt men kunde de enas om vad som måste prioriteras?

E-handeln ökar år för år men tillväxten ser olika ut mellan branscherna. Enligt Svensk Digital Handel var tillväxten 19 procent för dagligvaror under årets första kvartal. Därmed står mathandel på nätet för ca två procent av dess totala omsättning vilket kan jämföras med böcker och elektronik där motsvarande andelar är 56 procent respektive 30 procent. Den största branschen sett till omsättning är dock dagligvaruhandeln varför man kan räkna med att de stora aktörerna kommer att satsa på att utveckla e-handeln. En avgörande faktor för att lyckas är hur hemleveranser kan effektiviseras. Under senaste året har förvärv och samarbetsavtal gjorts hos bland annat ICA och Axfood för att flytta fram deras positioner. Jämfört med länder som Storbritannien och Sydkorea ligger vi långt efter med andelen livsmedelsförsäljning på nätet. Där utgör e-handeln ca 7,5 procent respektive 20 procent av försäljningen. Var hamnar Sverige om fem år?

När konsumtionsbeteendet förändras i köpprocessen behöver alla inblandade parter förstå varför det sker och inte bara hur det sker. Att veta varför blir av största vikt när nya strategier ska tas fram för att synas i den digitala miljön, samtidigt som kunderna rör sig mellan den analoga och digitala butiken. På senare år har försäljningen av färdiga matkassar minskat medan lösplocket där konsumenten själv väljer enskilda varor ökat kraftigt, då de stora kedjorna inom fysisk dagligvaruhandel gjort stora satsningar. Med det nya beteendet följer ett större behov att aktivt följa statistik och trender för att förstå hur olika konsumentgrupper agerar och hur svenska lantbruksprodukter kommer ut bäst i den alltmer komplicerade köpbeslutsmatrisen. Vem ska lyfta fram svenska produkter till rätt köpare i de olika försäljningskanalerna?

Konsumenter vill i större utsträckning än förr ha närproducerat. Hur blir det närproducerade en naturlig del i e-handeln hos de stora kedjorna? För e-handelskonsumenten som har alla möjligheter att vara välinformerad är det enligt E-barometern för Q1 viktigt att kunna spåra en produkts ursprung hela vägen från råvara till färdig produkt, dess påverkan på miljön och hur leveransen påverkar miljön. Enligt rapporten är det en stor diskrepans mellan e-handelsföretag och konsument hur viktiga dessa frågor är. Här finns bra förutsättningar för svenska produkter att möta e-handelkundens förväntningar.

Någon måste bara bestämma vem som ska göra vad och varför samt hur det ska gå till när e-handelskunden i lösplocket vill välja närproducerat svenskt. 

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

 

Artikeln publicerades fredag den 30 augusti 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera