De är klassledande på skyddszoner mot vatten

Skogforsk har tittat på hur reglerna för skyddszoner mot vatten ser ut i länderna i Norden och Baltikum. Sverige är inte bäst i klassen.

Skogforsk har lett en studie där de nordiska och baltiska ländernas användning av skyddszoner jämförts. Ländernas lagstiftning, riktlinjer, certifiering med mera som kopplas till skydd har jämförts.

Studien visade bland annat att bredden på skyddszonerna varierar mellan en meter och 500 meter i de jämförda länderna.

Sjön Asträsk, Gotland. Foto: Pierre Kjellin

Studien visade också att skyddet av vatten är noga reglerat i lagen i de baltiska länderna. I Lettland är skyddszonerna mot vatten som mest 500 meter breda och några av de bredaste skyddszonerna finns längs floder med lekområden för laxfiskarter.

I Sverige och även Finland finns ingen bestämd kantzonsbredd. I våra länder förlitar man sig i stället i hög grad på frivilliga åtaganden.

Läs mer om Skogforsks studie HÄR

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 september 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Kommentera