Höstbudgeten ska stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan

191 miljoner kronor, det är summan som ska gå till det så kallade ”bondepaketet” som en del av landsbygdsatsningen. Gynnande av pollinerare och skattereduktion i glesbygd är två andra förslag i statsbudgeten.

I Höstens statsbudget, som slutligen presenteras den 18 september, ligger fokus på landsbygd, livsmedelproduktion och miljö- och klimatsatsningar. Foto: Mostphotos

Under dagarna nu presenterar regeringen förslagen för statsbudgeten 2020.

I budgetens landsbygdsatsning ska 191 miljoner kronor gå till ett ”bondepaket” där stöd för ökad livsmedelsproduktion ligger i fokus. Regeringen föreslår att som en del av paketet förstärka finansieringen av den nationella livsmedelsstrategin. Under åren 2021–2025 föreslås också en årlig summa på 72 miljoner kronor, utöver de 191 miljonerna.

Ökad konkurrenskraft

– Kreativitet och hållbarhet är ledorden för att öka konkurrenskraften i livsmedelskedjan, säger Jennie Nilsson landsbygsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För att förstärka livsmedelsstrategin behöver innovationskraften i Sverige tillvaratas för att kunna konkurrera med de stora jordbruksländerna i världen. Kreativitet och hållbarhet är det vi ska konkurrera med, enligt landsbygdsministern Jennie Nilsson - inte med de lägsta priserna.

– Det kräver satsningar på allt från forskning, förbättrad livsmedelsexport och ökad hållbarhet i produktionskedjan. På så vis skapar vi jobb och tillväxt i hela landet, samtidigt som vi kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, säger hon i ett pressmeddelande.

Mindre skatt för glesbygd

Av statsbudgetens 2,2 miljarder kronor är förslaget om skattereduktion för invånare i glesbygd det dyraste. Reduktionen, innebär 1 650 kronor per år i sänkt skatt från och med 2020. De områden som innefattas är främst i Norrland och nordvästra Svealand, där ”avstånden är längre, befolkningstätheten lägre och tillgången till service sämre”, enligt regeringens pressmeddelande.

Andra förslag i regeringens satsning för att förbättra förutsättningarna för landsbygden är bland annat satsningar på väg- och järnvägsunderhåll, biogasstöd, driftstöd för dagligvarubutiker och förstärkt mediabevakning.

Enligt Centerpartiets ledare Annie Lööf, som presenterade landsbygdsatsningen, handlar budgetförslagen om att minska skatteklyftan mellan stad och landsbygd.

Gynna insekter

I budgetens miljö- och klimatsatsning föreslås en summa om 70 miljoner kronor att gå till gynnande av pollinerande insekter. Pengarna ska under tre år gå till att stärka arbetet med pollinerande insekter i miljöövervakning men också till att stärka anslaget om åtgärder för värdefull natur.

Pollinerande insekter utgör en viktig del av ekosystemet som vi är beroende av för produktionen av livsmedel, konstaterar regeringen.

­– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas i dag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, i ett pressmeddelande.

Stöd till fossilfritt

Ökade satsningar för en klimatomställning av både industri- och transportsektorn föreslås för att öka takten i klimatarbetet. För att nå målet om minskade utsläpp av växthusgaser krävs en snabbare omställning av fordonsflottan.

Elektrifieringen är en viktig del i arbetet, bland annat inom jordbruket. Därför föreslås nu en klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Premien ska slås samman med den tidigare elbusspremien och förstärkas med 20 miljoner kronor för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste