Stockholm - hela Sveriges matmarknad

Själv­försörjnings­graden i Stockholms län är låg. Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och LRF Mälardalen vill ändra på saken och lanserar nu därför en regional livsmedelsstrategi.

 

Stockholms län har potential för ökad och utvecklad livsmedelsproduktion och -förädling, menar tre organisationer som nu klubbat igenom en regional livsmedelsstrategi. Foto: Mostphotos


Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. En förhållandevis stor andel av befolkningen utgörs av medvetna och köpstarka konsumenter. Men när det gäller självförsörjningsgrad inom livsmedel ligger länet långt ner på listan. En anledning är att endast tre procent av landets åkermark och jordbruksföretag finns i länet. 

Sven-Erik Österberg är landshövding i Stockholms län. Tillsammans med regionrådet Gustav Hemming och Per Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen, han han nu undertecknat en livsmedelsstrategi för länet. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Bred påverkan

Med den nationella livsmedelsstrategin som utgångspunkt har nu länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och LRF Mälardalen därför tagit fram en gemensam livsmedelsstrategi för regionen. 

– Ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem innefattar många aspekter och gynnar och påverkar livsmedelsbranschen, myndigheter och länsinvånarna på olika sätt. Strategin ska stärka länets livsmedelsförsörjning och i det arbetet behöver många vara med och bidra, säger Sven-Erik Österberg, som är landshövding i Stockholms län, i en nyhet på länsstyrelsens hemsida.

Lönsammare företag

Visionen för strategin är Stockholm - hela Sveriges matmarknad. Dokumentet berör utveckling och mål fram till 2030. För det praktiska genomförandet kommer löpande handlingsplaner att kopplas till strategin. 

Exempel på åtgärder som lyfts är att främja den regionala primärproduktionen och förädlingen av livsmedel och att förbättra förutsättningarna att driva lönsamma företag. Ett ökat utbud av lokalt producerade råvaror och förädlade produkter samt att restauranger serverar svenska och lokala råvaror är andra faktorer på önskelistan. Svensk och lokalt odlad och producerad mat inom offentlig upphandling är ett annat fokusområde. 

 

Om 2,3 miljoner invånade i Stockholms län…
…varje dag äter eller dricker… …så motsvarar det produktionen från… I länet finns 
i dag:
1 äpple 4 750 hektar äppelodling 9 hektar äppelodling
1 glas mjölk 18 865 mjölkkor 2 900 mjölkkor
1 skiva bröd 9 400 hektar spannmål 30 000 hektar spannmålsodling

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste