Lantmännen och Yara satsar på fossilfritt

Tillsammans startar Lantmännen och Yara upp ett nytt pilotprojekt med målet att skapa världens första fossilfria livsmedelskedja. Målet med det nya samarbetet är att minska klimatpåverkan och kunna erbjuda mer hållbara livsmedel.

Att skapa världens första fossilfria livsmedelskedja är målet med Lantmännen och Yaras nya samarbetsprojekt. Foto: Carolina Wahlberg

Fokus kommer ligga på Lantmännens spannmålsprodukter och samarbetet grundar sig på ett av Yaras pilotprojekt där man producerar mineralgödsel med hjälp av förnybar energi. Yara hoppas bland annat att under 2022 kunna lansera ett nytt mineralgödsel som ska bidra med en minskning av utsläppen från spannmålsodlingen med 20 procent. Företagen lyfter att det är på åkern som omställningen till en fossilfri livsmedelskedja börjar, och menar att växtnäringen kommer spela en viktig roll i utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion.

– Lantmännen har sedan länge arbetat systematiskt för att utveckla hållbara lösningar inom många områden, inte minst när det gäller odlingsmetoder och koncept. Nordiska lantbrukare är ledande inom hållbarhet redan idag, med en låg klimatpåverkan i internationell jämförelse. Detta partnerskap är ett av våra viktigaste hållbarhetsintiativ hittills, och tar oss ytterligare steg närmare en fossilfri livsmedelskedja och ett ännu mer hållbart jordbruk, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Enligt Lantmännen och Yara kommer användandet av förnybar energi vid framställning av mineralgödsel att öka produktionskostnaderna, vilket i sin tur även kommer påverka livsmedelspriserna. Men företagen hoppas att med ett samarbete genom hela livsmedelskedjan kunna minimera extrakostnader för konsumenterna.

– Detta partnerskap är ett första steg i omställningen av vårt matsystem. Pilotprojektet tillsammans med Lantmännen kommer att möjliggöra en kraftsamling från aktörer genom hela livsmedelskedjan för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Vi måste hitta nya affärsmodeller som omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord. En fossilfri livsmedelskedja är endast möjlig med mineralgödsel som är tillverkat med hjälp av förnybar energi, säger Svein Tore Holsether, Yaras koncernchef och vd.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera