Läget på Öland är allvarligt

Skördarna ser fina ut runtom i landet och det ser ut att bli ett bra år vad gäller grovfoder. Men på Öland är betesmarkerna och vallarna brunbrända och situationen är i nivå med torkan ifjol. Länsstyrelsen i Kalmar meddelar att ”det finns ingen buffert kvar för i år”.

Majs på Norra Öland, i Alböke. – Det är halva höjden än normalt nu och drygt 50 procent av normalskörd är vår bedömning, och det visar tydligt hur situationen är här, säger Magnus Holmgren som berättar att majsskörden har fått starta långt tidigare än vanligt. Foto: Magnus Holmgren.

Torr sensommar och avsaknad av nederbörd har gett dåliga skördar och magert bete på Öland. Många har redan börjat ta av vinterfodret, berättar Magnus Holmgren och Karl Nordström, enhetschefer lantbruksenheten på länsstyrelsen i Kalmar.

– Det är väldigt bekymmersamt, hela Öland är hårt drabbat, säger Magnus.

Enligt Karl är situationen på Öland nu i mångt och mycket densamma som förra året. Skillnaden är att det ser annorlunda ut på fastlandet, förra året var det torka i hela länet och nu är det mycket mer lokalt.

Hur ser läget ut för lantbrukare?

I stort sett hela länet fick en god första skörd, berättar Magnus men efter det har regnet lyst med sin frånvaro.

– Redan i våras var det ett område, som en triangel från Oskarshamn, Gamleby och Vimmerby som var väldigt hårt drabbat. Egentligen ännu värre än förra året. Från maj till juni så fick man där åtta millimeter regn. Det var så illa att en del fick ta hem djuren och utfodra på gården, säger Magnus och fortsätter:

– I början av juli kom en del regn i det området, och där verkar det som att det har återhämtat sig. Men om de får tillräckligt med foder, det vet vi inte än.

Norra Öland fick drygt 20 millimeter regn förra veckan, men innan dess kom regnet endast i småskvätter. Höga temperaturer och kraftig blåst har medfört att det ganska omgående dunstat bort, berättar Magnus.
– Gräsmattorna, vallarna och betena är kritvita. Majsen har man tagit tidigare än vad man brukar göra, så nu är man i full färd att hacka majs. Men även den är kritvit. Så det är en väldigt allvarlig situation, förklarar han.   

Magnus bedömning är att tredje skörden på de flesta håll i området blir väldigt dålig.

– Även om det skulle komma mycket regn nu så blir dagarna kortare. Finns det någonting, så visst kommer man kanske skörda litegrann in i oktober men det blir inga mängder.

Samla näringarna

När Jordbruksaktuellt pratar med länsstyrelsen Kalmar har man just kallat in till samverkansmöte med näringarna, däribland LRF och Växa, för att diskutera dels hur nuläget är, men även hur framtiden ska hanteras. Från länsstyrelsens sida är personal med både från lantbrukssidan men även från djursidan, utvecklingsstödsidan samt vattenenheten.

– Vi ser det som en större fråga egentligen för näringens existens. För nu har vi haft vattenkris sedan 2016, framförallt på Öland men även en del på fastlandet. Och så var det den nationella torkan 2018 och nu 2019 så har vi öarna som är väldigt utsatta, säger Magnus.

Stor foderbrist

Förra årets torka gjorde att många gick med röda siffor och fick köpa in mycket foder till höga priser. I år började utfodringen för många på Öland redan efter man fått ihop första skörden.

– Därmed blir det en stor likviditetsbrist då många får köpa in sitt foder igen eller kanske till och med inte har råd, säger Magnus.

– Det är ett ständigt problem nu för många lantbruk, även fast man i år inte behöver frakta det riktigt lika långt, uppger Karl som berättar att LRF nu jobbar med att få alla som faktiskt kan ta bra skördar att ta dom för att sälja, så att man sen kan förmedla det mellan lantbrukare på kortare avstånd.

– Men förra året var siffrorna röda för lantbrukare i hela landet. Så man har ingen buffert och inga marginaler kvar inför ännu ett år med extra köp av foder till sina djur, konstaterar Karl och fortsätter:

– Så i det här samverkansnätet som länsstyrelsen nu kallar in till har en kallelse även gått till länets lån- och kreditgivare, som är en väldigt viktig part i hela likviditetsproblemet.

Lantbruket på Öland räknas till en av de viktigaste näringarna och det finns drygt 300 lantbruk och hästgårdar i Borgholms kommun. Foto: Carolina Wahlberg

Vad är strategin nu för framtiden?

– Vi behöver se på lösningar för stunden, men vi vill också börja diskutera en privatanpassning av jordbruket. Det nya normala, hur ska vi anpassa oss inom länet och inom Sverige, i ett förändrat klimat och vad vi kan göra. Det är stora svårigheter hur man ska gå tillväga men också med kostnader och hur man sprider information. Sen är det även hur vi ska se på stora centrala frågor allt i från teknik till vad mat ska få kosta, säger Karl.

Det handlar även om att bibehålla gröna näringens utveckling mot klimatets förändringar, menar Magnus.
– Det medför också stora kostnader som vi måste prata om, om lantbruket ska vara kvar här i framtiden. Ser vi här på östkusten, ner mot Blekinge och södra delen av Östergötland men även Gotland – så har vi inget överskott på vatten.

Allting handlar om vatten i nuläget, menar Magnus.

– Hur får vi fram vatten till grödorna? Vi behöver torktåliga grödor som tål torka helt enkelt, säger han och berättar att man även haft en situation på södra Öland tidigt i våras där det inte kom speciellt mycket regn under vintern.

– Och då fanns det inte ens vatten i dammarna i våras. Så hur får vi fram vatten? Det är många frågor som måste lyftas fram här, så även frågan kring dricksvatten.

– Det som framförallt är intresserant nu är den långsiktiga omställningen av lantbruket, hur gör vi? Men även det kortsiktiga, hur vi löser likviditeten, avslutar Magnus, och konstaterar att det i varje fall är positivt att jordbruksstöden kommer att betalas ut tidigare i år än i fjol.

Lokala dispenser

Länsstyrelsen Kalmar har gett dispens på utfodring på betesmarkerna även med särskilda värden för att kunna ha kvar djuren ute så länge som möjligt. Dispens beviljades också tidigare i somras för att ta skörd på träda, vilket ett knappt hundratal sökte.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste