Förändrat klimat påverkar floran

Ett varmare och blötare klimat ger förändrad växtlighet. En annan faktor som påverkar floran är förändrad markanvändning, som är ett hot mot den biologiska mångfalden, det visar en ny studie. 

 

Upplands landskapsblomma kungsängslilja, har etablerat sig i Sverige och blivit folkkär. 
– Å ena sidan är det bra att det finns arter som verkar kunna etablera sig i nya områden och gör att floran kan anpassa sig när klimatet förändras. Samtidigt är det förstås ledsamt när man ser att andra arter minskar och försvinner, säger Alistair Auffret, SLU, som är en av dem som kartlagt hur floran i Sverige förändrats från 1860-talet och framåt.Foto: SLU

Under 1900-talet steg medeltemperaturen med ungefär 1,5 grader och nederbörden ökade med ungefär tio procent. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och universitetet i York har kartlagt hur detta påverkat floran i Bohuslän, Öland, Uppland och Medelpad. 

Forskarna har utgått från 3000 arter och jämfört vilka arter som fanns i naturen historiskt respektive i dag. I äldre floror och inventeringar har forskarna hittat registreringar, framförallt från 1860-talet och framåt. Dessutom bygger studien på fler än sju miljoner observationer av växter i hela Sverige sedan 1975.

Långsam förändring

Resultaten tyder på att vissa arter har ökat medan andra arter har gått förlorade lokalt. Alistair Auffret är biträdande lektor vid institutionen för ekologi på SLU och huvudförfattare till artikeln, som i tidskriften Global Change Biology.

– Det är tydligt att artsammansättningen ändras i samma riktning som klimatet, alltså det blir förhållandevis fler arter som trivs i ett varmare och blötare klimat. Men det verkar gå ganska långsamt, säger han i ett pressmeddelande.

Skog buffrar

Forskarna har också undersökt hur förändrad markanvändning påverkar floran. Det svenska landskapet har blivit mer enformigt, då många öppna marker vuxit igen och täckts av skog, något som minskade effekten av uppvärmning på floran. Detta kan förklaras av att träd buffrar klimatförändringar genom att hålla den lokala miljön förhållandevis sval.

– När det gäller den buffrande effekten av ett ökande skogstäcke är det glädjande att arter kan hänga kvar i annars dåligt passande omständigheter, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att många ängsblommor hotas av igenväxning av naturbetesmarker, säger Alistair Auffret.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste