Stora värden, många viljor

Det lyckade generationsskiftet, finns det? Enligt Rikard Josefsson, chefsjurist på LRF Konsult, är det som utmärker ett lyckat generationsskifte att alla inblandade i familjen, som på ett eller annat sätt påverkas av det, är nöjda när överlåtelsen görs, men framförallt också i framtiden.

 

Skiften av jordbruksfastigheter är ofta en känslomässig process för många som måste få ta tid. 
– Det är aldrig fel att låta det ta tid. Sen kan man lägga det i träda några år om man tycker att det inte är dags än, men då har man i alla fall börjat processa, säger Rikard Josefsson när Jordbruksaktuellt träffade honom på Brunnby lantbrukardagar. Foto: Towe Johnson 


– De här frågorna är lika aktuella hela tiden och kommer alltid att vara det. Fastigheterna består men generationerna blir ju nya, någonstans måste verksamheterna övergå till nästa generation, säger Rikard.

Tittar man mer historiskt är det mindre fokus på skatt i dag. Förr fanns arvsgåvoskatten och andra delar som man fokuserade på, det behöver man inte göra längre. De finansiella frågorna och rättvisefrågorna har å andra sidan blivit större, för att det är så mycket pengar inblandat.

– Så teknikaliteten, hur du överlåter på ett vettigt sätt, det har blivit lättare. Där har lagstiftningen ändrats och man har underlättat under åren med större möjligheter.

Rätt förutsättningar

Generationsskifte, som per definition innebär en överlåtelse inom familjen, handlar framförallt om en överlåtelse till underpris i förhållande till vad saker och ting är värda.

– Där har vi också ramat in hela problematiken, att vi säljer till ett lägre pris vilket ger konsekvenser, såväl ekonomiska som skattemässiga, men även för relationer, säger Rikard, och sätter fingret på kärnpunkten:

– Sedan måste ju överlåtelsen ske utifrån sådana villkor och belopp att den som tar över klarar av att driva företaget vidare, vilket vi inte får glömma är det grundläggande syftet.

Utifrån de prisuppgångar som varit de senaste två decennierna, så går det att konstatera att det blir dyrare för den som tar över än för den nuvarande ägaren.

– Frågorna man måste ställa sig är; hur mycket dyrare blir det och hur mycket mer kapitalkostnader klarar den nya företagaren. Hen måste troligtvis driva sin verksamhet på ett bättre sätt, mer effektivt än vad tidigare ägare gjort, eftersom man kommer att ha högre kapitalkostnader. Nästa generation måste vara lite bättre.

Undvik friktioner

Det som kännetecknar svårigheterna i ett generationsskifte i dag är stora värden och många viljor.

En riktigt bra framgångsfaktor, enligt Rikard som jobbat med de här frågorna i drygt tjugo år, är att låta alla komma till tals, för att undvika friktioner i relationerna eller rättsliga tvister i framtiden.

Alla intressen och behov är ofta inte förenliga med de förutsättningar som finns. Men hela processen kan underlättas av att ägaren i första hand bildar sig en klar uppfattning om vad hen vill göra.

– När bilden är någorlunda strukturerad, så blandar man in alla intressenter – alla i familjen som i slutändan har någon form av legal rätt till arv eller tillgångar.

Dokumentation av ett generationsskifte är ofta något som åsidosätts, menar Rikard, men det har visat sig för många vara betydande att kunna gå tillbaka och se exakt vad som har hänt.

Underlag för beslut

Något som hela tiden bör finnas med, är beslutsunderlagen. Det kan röra sig om värderingar, eventuella avtal eller belastningar som finns med i fastigheten.

– Alla ska kunna ta del av underlagen, säger Rikard som vill slå ett särskilt slag för värderingar.

– Det är enligt min erfarenhet alltför ofta som man gör överlåtelser där man till stor utsträckning gissar sig till vad tillgångarna är värda. Det mesta är ofta värt betydligt mer än vad man tror.

Värderingar över tillgångarna som ska överlåtas är inte bara viktigt att göra utifrån en rättviseaspekt och för skattekonsekvenserna om det istället skulle gå på öppen marknad, utan det är även viktigt för övertagaren att veta.

– Som ny ägare vill jag veta vad det är jag tar över för vilket pris. Kan jag hantera det här värdet och hur får jag lån?  Banker i dag vill ha en ganska klar bild över hur du ska lösa den här verksamheten och belåningar.

Det är även viktigt att titta på hur det juridiskt påverkar dig. Det kan finnas civilrättsliga frågor som går i arv eller laglottsskydd som behöver beaktas. Därefter är det läge att se till skattefrågor och fördelning av tillgångarna.

– Det är väldigt många som låser in sig där först, och låter köp-eller-gåva-frågan vara avgörande eller skattefrågorna styrande. Men det är ingenting man ska börja med, säger Rikard och fortsätter:

– De här mjuka frågorna, att göra hela familjen involverad och redo för detta, är betydligt viktigare än att tjäna några kronor i skatt. Det är en liten kostnad i förhållande till fastighetens värde.

Börja i tid

Står man i akt att göra ett generationsskifte, vilket de flesta lantbruksägare gör i dag, är Rikards tips att börja med att få en bild av förutsättningarna och när man vill att överlåtelsen ska vara klar.

– Börja fundera på det här i tid. Det får inte bli paniklösningar. För den generationen som ska ta över det här har ofta inte börjat fundera på de här delarna.

Kraven på framförhållning är mycket högre i dag och som överlåtare är det bra att ligga steget före.

– Den yngre generationen sitter inte hemma och väntar på att få ta över. Man utbildar sig, flyttar och är mycket rörligare. Därför behöver man känna till de här frågorna mycket tidigare.

Därav blir det också vanligare i dag att man väljer att sälja fastigheten på öppen marknad, för att ingen i familjen är intresserad.

Dessutom så blir vi både äldre och piggare. Man driver verksamheten längre, vilket innebär att också barnen blir äldre.

Dagens generation lantbrukare har drivit verksamheten i en tid där fastighetspriserna har gått upp väldigt mycket.

– Man är mer besutten än vad man tror eller vill tro. Och när man ska överlåta så vill man göra det så bra som möjligt för alla barn. Men man ska inte glömma bort sig själv. Hur ser min situation ut nu och hur kommer den se ur efteråt?

 

Tips vid generationsskifte

Blanda in alla intressenter, var öppen

Stressa inte genom överlåtelsen

Kom ihåg att alla i familjen behöver olika lång tid på sig att förbereda sig

Se till att ha rätt beslutsunderlag och dölj inget

Låt inte skattefrågor styra

Lås inte in övertagaren – ju färre villkor desto bättre

Skapa förutsättningar istället för begränsningar

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste