Skördeläget i landet

Jordbruksaktuellt har pratat med Hushållnings­sällskapens rådgivare om skördeläget. Bra skördar, men lokala utmaningar med kvalitet och väder är det sammantagna intrycket.

Hushållningssällskapets rådgivare uppdaterar om hur det har gått med skörden. Foto: Carolina Wahlberg

 

Foto: Privat

Jämtland

– Det är ganska spritt, alltifrån gårdar som ännu inte tagit sin andra skörd till gårdar som är färdiga med all skörd. Vädret har varit besvärligt länge, mycket regn och vi har just haft vår första nattfrost. Nu väntar alla på en väderlucka. Men skördarna är bra överlag, många fick ihop sitt foderbehov på första och andra skörden. Vi kommer nog se ett överskott på grovfodersidan. Energivärdena verkar vara låga men råproteinvärdena höga. På spannmålen är vi inte tröskfärdiga än, men allt vi tar som helsäd är taget, säger Anna Dencker, Jämtland.

 

 

Foto: Privat

Dalarna

– Det har varit ganska regnigt under skördesäsongen, det kanske är 30–40 procent spannmål kvar att skörda. I norra delarna är det ännu mer. Regnet har även gjort att kvalitéerna har varit lite si och så, speciellt på råg har folk haft problem med falltalen. Vetet har nog gått bättre, den mognar ju lite senare än rågen så den klarade sig bättre från regnet. Volymerna är bra, men kvaliteten är lite olika. Många har kört eller håller på att köra tredjeskörden så den är nog snart också färdig, rapporterar Linnea Backman, Dalarna.

 

Foto: Privat

Västra

– Stora delar är i princip färdigtröskade men en del gårdar har lite kvar. En begränsning har varit tröskkapaciteten, men även hanteringen kan ha bromsat en del. Överlag är det bra skördar, bland de bästa i volym räknat. Även kvaliteten är bra, men på vetet är det en del som tappat på falltal. Många prioriterade havren när prisbilden på vete sjönk. Åkerbönor är kvar att tröska så nu är det bara vädret det hänger på, säger Jacob Eriksson, Vänersborg, som menar att det varit uppehåll i tröskningen ett tag på grund av regnet. Generellt för hela slättområdet är att det varit en del kväve kvar från ifjol.

 

Foto: STT

Sjuhärad

– Stora delar av spannmålen är avklarad, men det finns en del kvar. Om man ska dra till med något så är det kanske 15–20 procent kvar. På vallsidan har det tagits en del tredjeskördar men det är många som har väntat eftersom det har varit ostadigt väder, men många ligger i startgroparna att köra igång så fort det blir stadigt väder. Generellt ser det ut att bli bra skördar, säger Daniel Muregård, Gotland.

 

 

Foto: Towe Johnson

Skåne

– Potatisen har man börjat plocka upp, så den skörden är igång. Ungefär vid månadsskiftet kommer också sockerbetsskörden att dra igång. Resten är i stort sett klart, säger Ida Lindell, Skåne.

 

Foto: Privat

Uppsala-Stockholm-Södermanland

– Runt Uppsala och Västerås är det färdigtröskat, med cirka fem procent kvar här och där. Slätterna är helt färdiga medan man har lite kvar i mellanbygden. Skördarna har varit bra, framförallt höstsäden med cirka två ton mer än normalt. Sydöstra Sörmland har haft det väldigt torrt, där är skördarna lägre. På grovfodersidan väntar man på stabilare väder för tredje skörden. Många har överskott på foder, säger Line Strand, Uppsala, som även meddelar att det är cirka 80 procent kvar att skörda i Hälsingland och Gävleborg.

 

Foto: Privat

Östergötland

–Den mesta spannmålen är färdigtröskad och skördarna har blivit bättre än medel meddelas det. Vi har inte hört om några större problem med kvalité. Det är lite åkerböna, majs och lin kvar, vilket är vanligt här. Och potatis håller man på att plocka fortfarande, säger Ida Petersson, Östergötland och berättar att man är i full igång med höstsådden.

 

Foto: Hushållningssällskapet

Gotland

– Skörden är i stort sett färdig, det som är kvar är väl egentligen en del bruna bönor och eventuellt någon vårraps på mulljordar. För spannmålen har skördarna varierat väldigt mycket, en del har fått hyfsat medan andra har fått mer än normalt. Delar av Gotland har haft det väldigt torrt i sommar så det blev ingen andra vallskörd, men nu har vi fått regn så vi hoppas på en tredjeskörd, säger Stefan Uddin på Gotland.

 

Foto: Hushållningssällskapet

Jönköping

– Här är det mesta klart. Lite av tredjeskörden för vall är kvar. För spannmålen så är havren kvar på några fält, annars ser det mesta klart ut. Här finns det många djurgårdar med kor som inte har så stor areal med spannmål så då går det rätt fort, berättar Andreas Svensson, Jönköping.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 25 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera