Därför kan din fyrhjuling beskattas

Har du en fyrhjuling i företaget bör du räkna med risken att den kan komma att förmånsbeskattas. Det är innebörden i flera domar. Vi bad Skattebetalarnas Förening förklara hur Skatteverket resonerar.

 

Eftersom Skatteverket vill förmånsbeskatta fyrhjulingar i företaget blir det billigare att äga den privat.
 Foto: Skogsaktuellt


Skattebetalarnas Förening har tittat närmare på en uppseendeväckande utveckling där flertalet företagare efter domar i kammarrätten blivit pålagda förmånsskatt på fyrhjulingar som de äger i sitt företag och använder i verksamheten.

Skatteverket tolkar nämligen regelverket för förmånsbeskattning så att en lantbrukare eller annan företagare som äger en fyrhjuling i företaget ska betala förmånsskatt för den, eftersom den kan användas privat. Skatteverket har fått stöd i sin tolkning i flera fall som avgjorts av kammarrätter.

Erik Wiger, skattejurist på Skattebetalarnas Förening, har hittat fem domar i förvaltningsdomstolar där domstolen påfört företagare förmånsskatt på fyrhjulingar som de äger och nyttjar i företagets verksamhet.

– Avgörande för om förmånsbeskattning ska ske är om bolagets företagsledare haft dispositionsrätt till den av bolaget förvärvade fyrhjulingen. Det saknar enligt kammarrättsdomarna betydelse i vilken utsträckning företagsledaren faktiskt använt fyrhjulingen för privat bruk, förklarar Erik Wiger.

Men varför fokuserar Skatteverket på fyrhjulingar i företagen?

– Skatteverket funderar nog ständigt över vilka saker som kan användas privat och därmed kan föranleda förmånsbeskattning. Att kammarrättsdomarna som klargjorde rättsläget för principen för förmånsbeskattning av dessa dök upp först 2018 gissar jag är en ren tillfällighet. Men i och med dessa domar är det fritt fram för varje skattehandläggare som vid rutinmässig granskning av en företagare hittar en fyrhjuling i inventarielistan att påföra förmånsbeskattning om inte företagaren kan styrka att det av någon anledning varit teoretiskt omöjligt att använda fyrhjulingen privat.

Innebär detta att det nu i praktiken skulle bli billigare att äga fyrhjulingen i företaget privat i stället?

– Ofta blir det nog billigast så. Vår bild är att Skatteverket regelmässigt uppskattar förmånen till 3 000 kronor per månad när det är fråga om fyrhjulingar som ostridigt används i företaget, och då torde det många gånger vara billigare att äga den privat.

Känner ni till liknande exempel 

på andra saker som på samma grunder blivit föremål för förmånsbeskattning?

– Typexemplet är båtar. Det centrala rättsfallet – vilket slår fast att företagaren ska förmånsbeskattas för dispositionsrätten och inte faktiskt privat nyttjande, även när båten behövs i verksamheten – är HFD 2011 ref. 55. Det är det rättsfallet som kammarrätterna lutar sig mot vid beskattningen av fyrhjulingar.

 

Här är förvaltningsrättsdomarna som belagt företagsägda fyrhjulingar med förmånsskatt

Kammarrätten i Göteborgs dom 2018-03-21 i mål nr 5449-17

Kammarrätten i Göteborgs tre domar 2018-11-28; mål nr 650-18, 796-18 och 937-18

Förvaltningsrätten i Luleå meddelade en dom med samma innebörd 2019-06-24

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera