Hur mycket vill du veta?

Krönika: Vad vill du betala för en fastighet som kommer att ligga under vatten om 100 år? Att driva lantbruk handlar om långsiktighet där investeringar ofta görs med tanke på kommande generationer och värdeskapande som delvis ska trygga den egna pensionen. Om du med säkerhet vet att marken blir obrukbar några få generationer bort så borde det väl spegla din betalningsvilja, eller?

I början av september hade filmen om Hasse och Tage premiär. För mig som växt upp med Lindeman och duons fantastiska skildringar av sin samtid blev det ett kärt återhörande av gamla favoriter. Att lyssna på Tages sannolikhetsteorier för osökt tankarna till hur vi väljer att fatta våra beslut. Med ny teknik kan det mesta förutspås. Inom sjukvården har den genetiska koden skapat möjligheter att förutspå risker att drabbas av ärftliga sjukdomar. Försäkringsbolag har alltid räknat på sannolikheter och satt premier utifrån detta. Med ny kunskap skulle prissättningen och erbjudandet kunna bli väldigt annorlunda jämfört med idag. Många frågor om etik och moral väcks kring hur nyvunnen kunskap får användas.

Ny teknik gör det möjligt att precis som inom sjukvården förutspå vad som kommer att hända med fastigheter beroende på läget givet vissa antaganden och inte minst kända fakta. Man kan idag genom att studera vattenflöden, både ovan och under jord, konstatera lämpligheten i att bygga på vissa platser. Härskande vindriktningar i kombination med tillgänglig data om skogen kan förutse var stormkänsliga områden finns. Simulering på effekter av havsnivåns höjning ger information om framtida påverkan i låglänta områden. Ner på fastighetsnivå kan denna typ av information vara både till fördel och nackdel för ägaren. Möjlighet att agera, högre försäkringspremier eller ingen försäkring alls? Allt baseras på tillgänglig data där den som äger informationen har möjlighet att skapa beslutsunderlag som kan ge fördelar. Framtiden ger oss möjlighet att förutspå istället för att konstatera – frågan blir hur vi agerar? Den gamla devisen om att priset på en fastighet bestäms av läget, läget och läget kanske behöver ändras till läget, läget och statistiken.

Med de nya möjligheterna att bearbeta stora mängder information och därmed skapa nya kunskaper blir det svårare att säga som Hasse Alfredsson i revyn Under dubbelgöken: ”Det var det jävligaste, det hade jag ingen aning om”.

 

Rolf Åttingsberg

 

Artikeln publicerades söndag den 29 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste