Rekordstor avkastningsökning på mjölk

Mjölkavkastningen per ko och år ökar, och för första gången är medelavkastningen över 10 000 kg ECM i alla län i Sverige, det meddelar Växa.

Kontrollåret 2018/19 visar på en rekordhög avkastningsökning och medelkoantalet ökar. Foto: Carolina Wahlberg

Trots fjolårets torka och besvärliga fodersituation så har medelavkastningen nu ökat. Kokontrollens årsresultat visar på 10 417 kilo energikorrigerad mjölk (ECM) – en ökning med 271 kilo från ifjol.

Enligt Ulrika Lundberg, chef för Rådgivning och företagande, kan den totala ökningen bero både på mjölkproducenters eget arbete på gård och en utfodring med mera spannmål och färdigfoder för att kompensera för utebliven grovfoderskörd 2018.

– Många mjölkproducenter har också tagit hjälp med foderstatsberäkningar och har kunnat optimera och komplettera sitt grovfoder. Den subventionerade torkrådgivningen har varit till stor nytta för många, säger hon i ett pressmeddelande.

Ökning i norr

– Vi ser en svag minskning i antalet anslutna gårdar och kor. Men anslutningsprocenten bland våra kunde i Växa Sverige ligger på 78 procent av korna och 76 procent av gårdarna. Högst anslutningsprocent till Kokontrollen har faktiskt gårdar med robotsystem, säger Catrine Nelson, avdelsningschef Kokontrollen Växa Sverige. Foto: Växa

Alla län ligger i år över 10 000 kilo ECM i medelavkastningen, något som inte tidigare har hänt. Halland är det län som med sina 10 715 kilo ECM ligger högst, men störst ökning från föregående år står Västerbotten för som har andra platsen. De västerbottniska gårdarna har med 10 663 kilo ECM ökat med hela 431 kilo, en trend som redan ifjol kunde anas, enligt Växa.

– Avkastningsökningen i norra Sverige kunde vi se redan 2017 och 2018, då övriga Sverige inte hade någon ökning. Det är glädjande att den starka utvecklingen i norra Sverige fortsätter, säger Catrine Nelson, avdelningschef Kokontrollen.

Fler djur per besättning

I södra Sverige ökar nu även medelkoantalet. I Kalmar, Skåne och Halland närmar sig den genomsnittliga besättningsstorleken 120 kor. I Jämtland och Västerbotten är besättningarnas storlek idag minst, och drygt hälften så stora som en besättning i södra Sverige. Enligt Växa så har nu medelbesättningen i Kokontrollen 92,4 kor, vilket är mindre än hälften av Danmarks medelantal på 209 kor per besättning.

Holstein är den ras som ger högst avkastning och står för mer än hälften av korna i Sverige, cirka 58 procent. 33 procent av korna idag är av rasen SRB, där även den största minskningen i antal kor sker idag.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste