Dyra problem om adblue-vätskan kristalliserar

Kristallisering som sätter igen avgassystemet och felaktig förvaring. Adblue-systemen på nyare traktorer dras i vissa fall med problem. Den så kallade kristalliseringen kan bli kostsam på de maskiner som drabbas.

 

Det är viktigt att adblue-vätskan hanteras med rena och anpassade pumpar vid påfyllning. Foto: Jordbruksaktuellt

Hos Lantmännen Maskins verkstäder har man de senaste åren åtgärdat flertalet traktorer och entreprenadmaskiner där avgassystemet behövt rengöring för att få bort kristalliserad adblue-vätska. Personalen på en verkstad i Skåne beskriver det som ett problem som förekommit i åtminstone fem-sex år.

En orsak som man identifierat är när adblue-vätskan som sprutas in i avgaserna ibland inte förbrukas eller inte tillförs i rätt mängd så följer den med ut i avgaserna och där torkar den. Den kristalliserade adblue-vätskan ser ut ungefär som gips där den avsätts i avgasröret eller i katalysatorn.

Dyrt att göra rent

Hos Lantmännen Maskin  har man fått prova lite olika lösningar när man fått in maskiner med kristalliserad adblue. När problemet kunnat härröras till felaktig tillförsel av vätskan har man justerat i programvaran som styr adblue-blandaren, eller plockat ur munstycken på adblue-insprutaren och gjort rent det.

Ibland har man fått plocka ned hela adblue-systemet och göra rent med 70-80 grader varmt vatten, ett jobb som kan bli tidsödande.

Olämplig körcykel

En orsak till att adblue-vätskan kristalliserar som flera verkstäder vi pratat med pekar på är körcykler där man kör med ojämn och lätt belastning:

– Problemet är framför allt på de maskiner som går med ojämn belastning och som går med lättare belastning. I våra omgivningar har vi många större och effektstarka traktorer som går med potatisupptagare, och de går med ganska låg belastning. På sådana typer av ekipage har vi sett en del tendenser till kristallisering, förklarar Lars-Göran Persson, regionansvarig syd och teknisk support på Lantmännens dotterbolag Agro Oil.
 

Att förvara adbluetanken rätt är viktigt. Solljus och hög värme ska undvikas. Foto: AGCO

Hanteringen viktig

En annan källa till problem med adblue-vätskan som alla verkstäder vi pratat med lyfter fram är felaktig hantering.

Adblue-vätskan är lite känslig. Man ska hantera den lika noggrant som man hanterar sitt bränsle. Vi ser exempel på dem som slarvar med hanteringen av adblue. Man har den i fel typ av kärl eller fel pumputrustning. Ett exempel jag stött på är att man pumpade adblue med samma pump som man haft till ett oljefat, berättar Lars-Göran Persson.

På Bil & Traktorservice i Nyköping påpekar man vikten av att inte låta adblue-vätskan stå för länge:

– Vad jag tror är att många traktorer med adblue i början såldes med ett tusenlitersfat adblue som kunden fick med på köpet. Sedan har det hos många ägare kanske varit klen åtgång att adbluen blivit gammal. Har man utöver det förvarat tanken med adblue felaktigt – till exempel för varmt eller i direkt solljus – så förkortas hållbarheten, säger Anders Marklund på Bil & Traktorservice.

Känner inte igen problemen

Han känner däremot inte igen problemet med maskiner som behöver rengöras från kristalliserad adblue:

– Nej, vi stöter inte på det här problemet hos oss. Vi jobbar med John Deeres lantbruksmaskiner och avdelningen för motorutveckling jobbade hårt med att utveckla avgasåterföringstekniken. På John Deere motorerna behövde man därför bara lägga till partikelfilter för att uppnå miljösteg 3B, då de flesta andra aktörer gick över till adblue. John Deere har bara haft adblue-system på traktorerna från steg 4 vilket blir ungefär fyra år, säger Anders Marklund.

Tömmer adblue-systemet

De flesta nyare traktorer är utrustade med en funktion som när man stänger av motorn tömmer adblue-systemet på vätskan som pumpas tillbaka in i adblue-tanken när motorn stängs av.

 

Så ska du hantera adblue

Förvaras helst i 0-30 grader C(Yara)/0-25 grader C (Kemetyl), skyddat från direkt solljus. Behållaren bör förseglas ordentligt när den inte används.

Om adblue-vätskan fryser (sker vanligen vid ca -11 grader C) kan vätskan fortfarande användas när den tinat igen eftersom den inte förändras eller skadas av nedfrysningen.

Utrymmet där adblue förvaras bör vara rent och fritt från damm, för att undvika att vätskan kontamineras – i synnerhet vid påfyllning av adblue i traktorn.

Hållbarhet

Yara: ”Om förvaringsinstruktionerna följs är hållbarheten på adblue upp till ett år”.

Kemetyl: ”Oöppnad produkt har en hållbarhet på 18 månader från produktionsdatum. Om den förvaras korrekt och är oöppnad, kan den ha en längre hållbarhetstid”.

Arom-Dekor: ”Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation”.

Använd inte gamla behållare för diesel eller olja till att överföra adblue-vätskan till tanken. All utrustning som inte används uteslutande för adblue kan kontaminera lösningen. Även små mängder bränsle, olja eller smörjmedel kan skada traktorns SCR-system.

 

 

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 06 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste