Stigande grispriser - svenska slakterier höjer noteringarna

Efter en lönsamhetsmässigt kämpigt 2018 börjar nu 2019 att se ljusare ut för svenska grisproducenter. Svenska slakterier höjer noteringen. Men vi är fortfarande långt efter den explosiva prisuppgången i Europa.

 

Brist på griskött och brist på smågrisar rapporteras från de största grisslakterierna i Sverige. KLS Ugglarps tror också att bristen på smågrisar kommer att hålla i sig även på längre sikt.Foto: Mostphotos


Samtidigt som  genomsnittspriset på slaktgrisar i Europa har ökat med 25 procent på ett år så har grisnoteringen från KLS Ugglarps stigit med 6 procent. Som Jordbruksaktuellt skrev om i förra numret är det viktigt för den svenska grisbranschen att kunna betala konkurrenskraftiga grispriser jämfört med resten av Europa för att inte riskera halka efter i utvecklingen.

Under de senaste veckorna har alla svenska slakterier höjt sina noteringar med 20 öre per kilo.
 

Utvecklingen för officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg. Noteringarna har stärkts med cirka 6 procent sedan samma period förra året, men ligger efter den genomsnittliga prisutvecklingen i Europa som samtidigt varit en prisuppgång på 25 procent (till det kommer även att den svenska kronan har försvagats med nästan 3 procent mot euron).

Brist på griskött

Samtidigt som priserna på grisar stiger så i maklig takt så rapporterar de båda största grisslakterierna, KLS Ugglarps och HKScan, om brist på griskött och smågrisar.

HKScan  ser en förbättrad efterfrågan på svenskt griskött och noterar i sitt vecko­brev att det till och med är en viss brist på råvara. Företaget slår också ett slag för att man gärna köper in fler suggor nu, som behövs som råvara i charktillverkningen.
 

KLS Ugglarps grundnotering har under sommaren tagit sig upp till en nivå över samma notering 2017. 2018 var ett tungt år lönsamhetsmässigt för svenska grisproducenter med tillbakapressat grispris, överstående grisar i slaktkö och höga spannmåls-/foderpriser. 

Brist på smågrisar

KLS Ugglarps konstaterar i sitt veckobrev till grisleverantörerna att det svänger i balansen för smågrisförmedlingen. Slaktkoncernen har nu en brist av smågrisar vilket innebär att deras leverantörer kan få sina insättningar av smågrisar lite senare än önskat.

KLS Ugglarps tror att bristen på smågrisar kommer att stanna kvar även på lite längre sikt. 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste