Kommissionen flyttar ansvar för statsstöd

EU-kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, har valt att flytta ansvaret för statsstöd, från direktoraten för jordbruk och fiske till direktoratet för konkurrens.

 

En av EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen första åtgärder blir att flytta ansvaret för statstöd från direktoratet för Jordbruk till direktoratet för konkurrens.Foto: EU-kommissionen


Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget. Det offentliga får med vissa undantag inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Flytt av statstöd

Godkännanden av statstöd har tidigare skötts av Generaldirektoratet för Jordbruk samt av Generaldirektoratet för Fiske. Nu har dock EU-kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen beslutat att flytta kompetensen för statstödsfrågorna till Generaldirektoratet för Konkurrens.

Ska öka effektiviteten

Enligt nyhetstjänsten Euractiv så uppger en talesman för EU-kommissionen att syftet med flytten är att öka fokuset på konkurrensen och se till att regelverket är likvärdigt för alla branscher.

Polska företrädare ser flytten som ett sätt att minska den nya jordbruks­kommissionärens inflytande. Och det liggande förslaget på ny  jordbruks­kommissionär Janusz Wojciechowski, från Polen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste