Varför så stort fokus på kg/ha?

Krönika: För några år sedan var jag tillsammans med ett antal företagare på studiebesök på en gård i Danmark. Driftledaren där pratade om verksamheten och beskrev produktionen i form av kronor per hektar. Han visste naturligtvis vad skörden blev men han fokuserade mer på det ekonomiska utfallet per hektar snarare än den faktiska skörden.


Jag har sedan det mötet funderat på varför vi i Sverige fokuserar så mycket på det produktionstekniska resultatet snarare än de ekonomiska. Jag har i en tidigare krönika skrivit om att man ska ha kontroll på sin verksamhet genom olika nyckeltal. Naturligtvis vidhåller jag detta men nu vill jag lyfta detta ett steg till och fokusera på lönsamheten mer. Jag tror vi alla kan vara överens om att hög avkastning inte direkt är förknippat med en bra lönsamhet. Naturligtvis ökar möjligheten men om insatserna är för stora för att nå den avkastningen sjunker lönsamheten.

Jag är helt övertygad om att alla vill ha god lönsamhet men i debatten hör vi att den ska komma från att någon annan ska betala ett högre pris för det som produceras. Jag vill nu sticka ut näsan lite och påstå att priset oftast inte är för lågt utan priset sätts ju (i de flesta fall) av marknadens två faktorer tillgång och efterfrågan. Den klart bekvämaste vägen att nå lönsamhet är ju att få någon annan att betala mer, men det är garanterat inte den enklaste. Det enklaste i alla situationer är att fokusera på det du själv kan påverka, till exempel dina kostnader. Förstå mig rätt – naturligtvis ska man försöka påverka priset på det man producerar så det stiger, men för varje enskild företagare är det enklare att fokusera på det man själv kan påverka.

En lönsamhetsförbättring kan vi starta redan i morgon, detta genom till exempel kostnadsreduktion och effektivisering. Men man måste kunna sina nyckeltal och ha en ekonomisk uppföljning så man vet var man börjar ifrån. Om man tycker detta är svårt finns det många duktiga rådgivare och rådgivningsorganisationer i detta land som har all kunskap som behövs för att hjälpa till att vässa din lönsamhet. Deras ersättning är inte en kostnad för ditt företag - det är en investering! Precis som alla andra typer av företag måste lantbruken bli bättre på att rationalisera och effektivisera och det ända sättet att göra det är att ha koll på sin verksamhet.

Vi har under hela 2000-talet sett att kostnaden för till exempel åkermark stigit kraftigt i stora delar av landet. Alla är överens om att dessa priser inte är möjliga att betala om man ska ha lönsamhet i sin verksamhet. I grund och botten vet alla att man inte räknar ekonomiskt på detta utan det är andra parametrar som styr en sådan investering/åtagande. 

Trots att jag vet att jag riskerar att få många kritiska kommentarer för mina åsikter så vill jag lyfta detta och jag vet att jag har rätt i mitt resonemang.  Jag jobbar med många typer av företag och det är endast inom lantbruket som jag stött på fenomenet att någon annan ska lösa lönsamhetsproblemet inte företagaren själv.

 


Christoffer Anderson
Fiestad Management AB 

 

 

Artikeln publicerades fredag den 11 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste