”Antalet djur spelar mindre roll än de faktiska skadorna”

En minimerad vildsvinsstam och mer verkstad kring afrikansk svinpest. Det står på LRF:s ordförande Palle Borgströms önskelista. 

 

Palle Borgström, ordförande i LRF. Foto: Katarina Johnsson


Hur ser LRF på utvecklingen av afrikansk svinpest (ASF) i Europa? Är hotbilden för Sverige avtagande eller tilltagande?

– Det är oroande att man inte lyckas få kontroll på sjukdomen i Europa. Hotbilden ökar för att vi får in smittan med livsmedel. Med tanke på vår stora vildsvinsstam så skulle det leda till omfattande problem på landsbygden och allra mest för grisföretagarna.

Vildsvinen är potent­iella spridare av ASF och på LRF:s stämma i våras var vildsvinsfrågan stor. Vad är LRF:s mål för vildsvins­populationen framöver? Hur många är det rimligt att vi ska ha i Sverige? 

– En allmänt vedertagen bedömning är att det finns cirka 300 000 vildsvin, men antalet djur spelar mindre roll än de faktiska skadorna. LRF:s mål är att vildsvinsstammen minimeras. Vi har alltså inte ett mål i visst antal. Våra mål är inte tidsatta, vår vildsvinspolicy reviderades 2018.

Vad krävs i praktiken för att nå målet om en minimerad vildsvinsstam?

– Vi arbetar med alla frågor som är relevanta i vildsvinsfrågan och på alla nivåer som LRF är aktivt. På kort sikt arbetar vi bland annat för ändrade jakttider och för att drönare med kamera ska bli tillåten för jakt på vildsvin. På sikt krävs en ny jaktlagstiftning.

Bortsett från vildsvinsfrågan – vad gör LRF konkret för att minimera risken att få in ASF i Sverige?

– Vi driver på för att det ska bli mer verkstad i frågan. Jordbruksverket har huvudansvaret och de har nu ett skarpt uppdrag från regeringen att presentera olika handlingsalternativ och lösningar. Vi ser också att det är viktigt att snarast öva både centralt och regionalt inför ett eventuellt utbrott. Inom LRF sprider vi information via olika kanaler, nu senast om vikten av att rapportera döda vildsvin snabbt.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 12 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste