”Vissa stöd kan det finnas pengar kvar i”

Finns det fortfarande pengar att söka och vilket stöd passar mig? Louise Darius, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland, berättar om stödläget idag, tipsar om hur du hittar nya stöd att söka och vad som är viktigt att tänka på när man ansöker.

 

Det nuvarande landsbygdsprogrammet tar slut vid årsskiftet, men det kan fortfarande finnas pengar kvar att söka. Louise tipsar om att kolla med sin länsstyrelse vad som finns kvar att söka i just ditt län. Foto: Carolina Wahlberg


Det finns flera olika sätt att ta reda på vilka stöd man kan söka. 

– För stöden inom landsbygdsprogrammet kan man kolla Jordbruksverkets hemsida. Kolla även på länsstyrelsens hemsida i det område du bor, där kan man se om det finns pengar kvar, om det finns en utlysning eller om ansökan är stängd, säger Louise och fortsätter: 

– Många frågar också en rådgivare, vi håller kontinuerligt koll eftersom vi ofta har aktuella ansökningar inne. Vi går även ut med information i våra nyhetsbrev. 

Lite pengar kvar

Det nuvarande landsbygdsprogrammet är i sitt slutskede och Louise berättar att pengarna är slut i stora delar av landet. 

– Vissa stöd kan det finnas lite pengar kvar i, men det varierar mycket beroende på vilket område du bor i. Det beror på att varje länsstyrelse har sin budget och den får de fördela hur de vill, så de kan ha gett mer till ett stöd och mindre i ett annat. 

Länsstyrelsen kan i vissa fall prioritera om pengar mellan olika stöd. 

– Men det är väldigt lite pengar som det handlar om. Det innebär att det kommer bli en mellanperiod innan nästa landsbygdsprogram.  

Mindre kända

Det största, och mest sökta stödet, är Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring för ökad konkurrenskraft. Ett stöd som kanske är lite mer okänt inom landsbygdsprogrammet är stödet för energieffektivisering. 

– Det kanske är en doldis, och här i Östergötland finns det pengar kvar. Det kan användas till att byta exempelvis ventilation, belysning eller isolering. Mindre investeringar som ändå ger lönsamhet genom att man blir energieffektivare på gården. 

Stöd till unga

Är du under 40 år kan du söka startstöd och stöd till unga jordbrukare som finns i SAM-ansökan. Louise berättar att stödet för unga infördes 2015, och att det då blev ett ökat söktryck på startstödet.  

– Många såg möjligheten att göra generationsskifte hemma, vilket i sin tur ledde till att många behövde söka startstöd. Stödet till unga ställer inte samma krav på exempelvis utbildning som startstödet gör.

Utöver de två nämnda stöden tipsar Louise också om ett mentorsprogram som finns för nystartare. Deltagarna blir matchade med en mentor, som är en erfaren företagare, och som man får jobba tillsammans med under ett år.

– Det ingår i landsbygdsprogrammet och det är i Jordbruksverkets regi, men vi är fyra olika organisationer runt om i Sverige som är upphandlade och sköter programmet. Det är både enskilda träffar med sin mentor, och gemensamma träffar med de andra deltagarna vilket leder till att man bygger upp ett brett nätverk över generationsgränser. 
 

 Louise Darius är ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.
 Foto: Hushållningssällskapet

Andra myndigheter

Louise tipsar även om att kolla hos andra myndigheter än Jordbruksverket. 

– Solpaneler går att söka hos Energimyndigheten, och Tillväxtverket har säkert något. Har man en idé på en produkt som man vill utveckla kan man söka inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP, som också ingår i landsbygdsprogrammet. 

Ett annat tips är att kolla in Klimatklivet, som söks hos Naturvårdsverket. 

– Lantbrukare kan söka stödet för att minska de fossila utsläppen på sin gård. 

Hjälp vid ansökan

För att veta vad som gäller och vad man ska ha med i sin ansökan tipsar Louise om att gå in på sin lokala länsstyrelses hemsida och läsa i de handlingsplanerna som finns för de olika stöden.

– Där framgår det hur länsstyrelsen bedömer en ansökan, så det kan vara bra att titta på den och ha den som stöd när man skriver sin ansökan. Där beskrivs bland annat vad de vill med stödet, bedömningsgrunder och hur de poängbedömer olika svar. Det är tunga dokument men ett viktigt stöd.

– Nu kanske de här börjar bli lite passé, eftersom landsbygdsprogrammet håller på att löpa ut, men när det kommer nya stöd så kommer det nya handlingsplaner. 

Räkna utan stöd

Överlag när det gäller investeringar man söker stöd för så får man inte ha påbörjat investeringen innan ansökan är inskickad. När man får påbörja beror på vilket stöd man sökt. 

– Därför är det viktigt att innan göra beräkningar både med och utan stöd, för att se vad kostnaderna landar på. 

Ta fram underlag

Ett bra underlag är viktigt för en lyckad ansökan.

– Vi förespråkar att man gör en likviditetsbudget och tittar på att du klarar likviditeten vid ändrade kostnads- och intäktsförhållanden. Det är främst en trygghet för dig själv, säger Louise och fortsätter: 

– Det är viktigt att utgå från sina egna förutsättningar. Har man till exempel inte tillräckligt med foder eller betesmark för att skaffa fler djur så kanske man ska avstå från att investera.

 

Spana in dessa stöd:

  • Investeringsstödet för nya jobb
  • Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja
  • Förädlingsstöd för nya jobb 
  • Energieffektivisering
  • Klimatklivet hos Naturvårdsverket

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 13 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste