Netto noll för Arlas ekosortiment

Arla höjer ambitionen i klimatarbetet, och lanserar nu nytt sortiment från sina ekologiska gårdar med netto noll i klimatavtryck. 

 

Arla inleder en satsning på netto noll i klimatpåverkan från deras ekologiska sortiment. Foto: Arla


Satsningen är en del av Arlas mål om att senast 2045 ska hela mejeriproduktionen vara klimatneutral. På alla Arlas ekogårdar kommer klimatberäkningar utföras som ska användas för att ta fram åtgärdsplaner för att minska gårdens klimatpåverkan. Ett delmål är att klimatpåverkan ska minska med tio procent redan de fem första åren. Exempel på åtgärder är enligt Arla att optimera fodereffektiviteten eller producera biogas för att minska utsläpp från gödsel. För det utsläpp som inte går att få bort, kommer Arla klimatkompensera i certifierade projekt, exempelvis Gold Standard och Plan Vivo. I klimatberäkningarna ingår hela värdekedjan, vilket inkluderar exempelvis konsumentens resa till butiken. 

– Oss veterligen är det här världens första ekologiska mejerisortiment med netto noll klimatavtryck, det är jag riktigt stolt över. Vi hoppas också att den här satsningen ska bidra till en större förståelse kring värdena som det ekologiska jordbruket ger, inte minst för bevarandet av den biologiska mångfalden, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

ISO-standard

Klimatberäkningarna sker enligt Greenhouse Gas Protocol och ISO-standarden 14067, och även kraven i ISO-standarden 14021 används för att beräkna netto noll. Arla har även som mål att de ekologiska gårdarna ska ställa om till 100 procent fossilfritt bränsle till 2021.

– Jag är mycket stolt över att vi nu erbjuder konsumenterna möjligheten att välja ett sortiment av mjölk, grädde och ost som både värnar klimatet och den biologiska mångfalden, säger Kristina Hammerö, ansvarig för Arlas mjölkkategori. 

Som en del i den nya satsningen vill Arla även öka kunskapen hos konsumenterna och lanserar därför en klimat- och miljöskola. 

– För att förstå fördelarna med ekologisk produktion behöver vi bredda och fördjupa kunskaperna kring klimatet och den biologiska mångfalden i ett större sammanhang, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

”Hold on little girl...”

Krönika: Hon har väl knappast undgått någon, denna lilla flicka som reser med båt och tåg världen över för att göra klimatets röst hörd, Greta. Fint och fantastiskt på många sätt. Hon vill att beslutsfattare i världen ska göra något drastiskt för att stoppa klimatförändringarna som blivit allt påtagligare. Man behöver inte vara agronom, forskare eller hjärnkirurg för att koppla dessa till fossila utsläpp, industrialism och globalisering. Däremot är inte alla överens om vad dessa beslutsfattare bör göra. 

Kommentera