Klardiesel: inga bevis för lägre bränsleförbrukning

Vissa påstår att den ger högre effekt. Klart är i alla fall att blankdieseln minskar risken för bakterietillväxt i tanken. Viktigt är också hur dieseln hanteras.

 

Korrossionsskyddade lagringstanken i plast ”Diesel-Piggy” som rymmer 2900 liter. Foto: Trejon


En del säger sig ha erfarit lägre dieselförbrukning när de kör traktorn på så kallad blankdiesel, det vill säga diesel utan inblandning av RME.

Upplevda förbättringar

Det är många som upplever att maskinen har en både lägre bränsleförbrukning och högre verkningsgrad när de kör på blankdiesel istället för vanlig diesel, säger Anders Marklund, aftermarket manager på Bil & Traktorservice i Nyköping.

– Sedan handlar det förstås också om förarens hantering av motor och transmission, vilka har en stor del i förbrukningen. Vi hade en utbildning nyligen där vi genom ett förändrat körsätt och inställning av en transmission fick samma jobb utfört men med en minskad förbrukning i transport på upp till fem procent, säger Anders Marklund.

Gillar inte klardiesel

De drivmedelsleverantörer vi pratat med lyfter fram blankdieselns (klardiesel) fördelar, då den ger mycket mindre risk för bakterietillväxt i tanken. Men några vetenskapliga belägg för att klardieseln ger lägre bränsleförbrukning än den vanliga handelsdieseln har vi inte hittat.

HVO100, det vill säga syntetisk diesel tillverkad av hundra procent vegetabilisk råvara, är också ett alternativ som framhålls som problemfritt och som bättre än den konventionella handelsdieseln.

– Vi rekommenderar att man kör sin maskin på blankdiesel. HVO är ett ypperligt alternativ, men det höga literpriset och tillgången på bränslet skapar andra utmaningar i jämförelse med övriga alternativ, säger Anders Marklund.

Byt filtren tätare

Något som flera drivmedelsleverantörer lyfter fram är regelbundna och gärna lite tätare byten av filter på traktorn, speciellt när det blir större väderomsvängningar på vår och höst, och det sedvanliga rådet att ha full tank i så hög utsträckning man kan för att minska risken för kondensbildning.

Har man enbart kört med klardiesel i tanken så ska det i princip inte kunna bli någon tillväxt i tanken, säger fler av de drivmedelsleverantörer vi pratat med.
 

Några viktiga åtgärder för att undvika problem vid lagring av diesel

Se till att professionell kontroll av de stationära dieseltankarna görs regelbundet och att tankarna vid behov rengörs. Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp, exempelvis rost. Rosten bildar avlagringar på botten av ståltankar, och plasttankar kan ta skada av sättningar i marken.

Hantera alltid dieseln med pumpar och andra redskap och kärl som är rena, anpassade för och som enbart används till det aktuella drivmedlet.

 

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

”Hold on little girl...”

Krönika: Hon har väl knappast undgått någon, denna lilla flicka som reser med båt och tåg världen över för att göra klimatets röst hörd, Greta. Fint och fantastiskt på många sätt. Hon vill att beslutsfattare i världen ska göra något drastiskt för att stoppa klimatförändringarna som blivit allt påtagligare. Man behöver inte vara agronom, forskare eller hjärnkirurg för att koppla dessa till fossila utsläpp, industrialism och globalisering. Däremot är inte alla överens om vad dessa beslutsfattare bör göra. 

Kommentera