”Det är de mjuka värdena som skapar produktivitet”

Hur möter vi bristen på arbetskraft och rätt kompetens? Vi har pratat med Annika Bergman som jobbar med personal- och ledarskapsutveckling inom de gröna näringarna med sitt bolag Agromind.

 

– Det är helt klart större krav idag på att jobba med attraktiva arbetsplatser och att jobba med sitt eget ledarskap, säger Annika Bergman, Agromind. 
Foto: Eva-Lena Johnsson


Annika startade sitt bolag 2006 och har sedan dess föreläst och jobbat med olika företag inom branschen - alltifrån stuterier, till trädgårdsanläggningar och gods runtom i Sverige.

En Kompetensbrist

Enligt Annika märks en brist på kompetens i jordbruket precis som i många näringar idag. Det som är tydligt menar hon, är främst två saker.

– Det är svårare i dag att få tag i medarbetare såsom djurskötare och traktorförare. Men sedan är det ännu svårare att få tag i de här mellancheferna. Det saknas ett utbildningssystem som plockar upp dem.

Många agrotekniker och lantmästare idag går ut till de större företagen kring jordbruket, ofta säljare eller rådgivare berättar Annika som menar att det är ett skriande behov på just driftsledare och förmän.

Lösningen ligger inte i att ha fler utbildningar för att täcka upp behoven, utan att få fler att söka de utbildningar som finns.

– Det blir lätt ett moment 22. Vi måste fylla de platser som redan finns innan man börjar se på nya lösningar.

Det är den största utmaningen i framtida arbetskraftsförsörjning för branschen, menar Annika som tror att bristen idag bromsar många företag.

– Jag tror att bristen på den här mellanchefskategorin, den är så stor att den hämmar utvecklingen. Den gör att man avstår från att investera.

Enligt Annika hade vi sett fler investeringar idag om den kvalificerade arbetskraften varit lättare att få tag i – de personerna som kan leda annan personal, planera produktionen och som kan inta en mellanchefsroll.

– För när man investerar så tittar man ju också på sannolikheten att kunna leverera det resultat man måste ha för kalkylen ska gå ihop. Så där är personalens förmåga att leverera oerhört viktigt och en helt avgörande resurs. För många investeringar är så stora nu att de bygger helt och hållet på att det finns personal på plats.

Idag gör utmaningen med att få tag i relevant arbetskraft att många ”skalar bort”, när erfarenhet och kunskap inte går att finna.

– Istället går man på; är det här en människa som är villig att lära sig? Är det här någon som har en vilja och rätt attityd kring att arbeta? säger Annika som menar att många lantbrukare anställer personer som har en ganska lång upplärningsprocess kring själva produktionen idag.

Förändrade krav

Med lång erfarenhet av personalfrågor och företagsutveckling inom jordbruksbranschen kan Annika se att arbetsförhållandena och kraven som ställs har förändrats.

–I dag kommer det in en yngre generation som vill ha utveckling i jobbet och som ställer frågan; vad kan det här företaget ge mig? Unga idag har större krav på att det ska vara schyssta avtal, en arbetsplats som fungerar, bra stämning och det ska finnas ett ledarskap som fungerar framförallt. Finns inte det, så tuggar man inte i sig på samma sätt som man gjorde förr utan man är beredd att flytta på sig.

Chef och ledare

Och för att vara en bra ledare, så finns det egentligen bara ett kriterium enligt Annika.

– Kan du svara ja på frågan: är du intresserad av andra människor? Då kan du också involvera din personal och inkludera dem. Det blir en helt annan motivation när man kan jobba med ett ledarskap som grundar sig i ett intresse.

Om det är så att medarbetare är något du fått på halsen, något du är väldigt ointresserad av, då kan du möjligtvis vara chef, konstaterar Annika, men det är väldigt svårt att vara en bra ledare.

Många undersökningar idag, berättar Annika, visar att förutom en schysst och korrekt lön, så är det här att bli sedd och bekräftad det allra viktigaste för anställda.

–En del arbetsgivare har det i sig, dem ser och bekräftar andra människor hela tiden. Andra kan möjligtvis gå en kurs och lära sig. Men många stannar inte ens och frågar hur läget är eller lyssnar på svaret.

Mjuka värden

Idag är det många som ligger långt fram och förstår det här precis, men variationen är stor menar hon.

– Det är lite för många som är svansen. Fler behöver ta den här frågan på allvar och jobba med de här mjuka värdena. Det är här produktiviteten sitter, för att utvecklas på lång sikt och för att ha tillgång till den här resursen hela tiden – som bra anställda är.

Idag står många lantbruksföretag inför framtida utmaningar med rekrytering, men även när man väl har tagit steget och anställt finns utmaningar. Har man till exempel ett familjeföretag behöver man inom familjen gå genom vilka ansvarsområden man har, menar Annika som berättar om ett vanligt problem:

– När många inom familjen är engagerade i verksamheten, är det lätt att dem som inte tillhör familjen ofta får kontraorder.

– Då behövs det tydliggöras vem som ansvarar för vad. Sedan är det såklart viktigt att familjemedlemmar har samma villkor som övrig personal och inte skaffar sig massa fördelar. Att man är professionell som arbetsgivare helt enkelt.

Att bygga teamet på arbetsplatsen men också att skapa en öppen arbetsmiljö, är viktiga faktorer.

– Du kan bete dig hur som helst om du äger ditt företag själv, och även dina barn. Men det man missar då är skapandet av en teamkänsla. Det blir ett vi och dom i företaget, en grogrund till irritation.

– Det är jätteviktigt, även att man skapar en miljö som är transparant för både anställda och arbetsgivare, säger Annika som utöver sitt bolag även är grisföretagare och själv har två av sönerna jobbandes i företaget.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 19 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Framtiden bestäms här och nu – i alla fall till viss del

Krönika: Barn, kommer ni ihåg när vi flög utomlands på semestern? Detta kan mycket väl bli en fråga som ställs när familjen sitter framför datorn och kollar på semesterbilder i framtiden. Pandemins effekter på våra vanor kommer att få långtgående konsekvenser. Semesterresorna är bara en del av allt som ställs i ny dager. I den nya världen efter Covid 19 kanske det inte är möjligt att förflytta sig lika enkelt och billigt som förr i världen. Vill konsumenterna ens tillbaka till hur det var tidigare? Vad blir det nya normala och vad har detta med Sveriges gröna näringar att göra?

 

Kommentera