Här kan du botanisera i 100 års maskinhistoria

Nu kan du botanisera bland hundra års maskinprovningar av maskiner och redskap för de gröna näringarna. Statens Maskinprovningars rapporter finns nu på nätet.

 

En av de första traktorerna som provades av Statens Maskinprovningar – brittisktillverkade The Ivel Agricultural tractor. Här redovisad i meddelande nr 35:1 år 1912.


Det omfattar mer än 37 000 sidor, över 3000 publikationer över fler än 5 000 maskiner och andra utrustningar för jord-, skogs-, och trädgårdsnäringarna. Det handlar om Statens Maskinprovningars så kallade ”Meddelandeserie”.

– Det var Gustaf de Laval som donerade pengar till att starta Statens Maskinprovningar. Han donerade 100 000 kronor. Skälet var att han ville ha en mera teknisk bedömning än ren skönhetstävlan, så att säga. Lantbruksutställningen hade ägt rum flera gånger under slutet av 1800-talet, och han tyckte väl inte att de tekniska landvinningarna på den tiden gjordes rättvisa, berättar Bengt Zetterström, som jobbade på Statens Maskinprovningar och som därefter arbetat som certifierare på Svensk Maskinprovning (det bolag som Statens Maskinprovningar ombildades till 1996).

Betalade provningsavgift

Statens Maskinprovningars (SMP) tester byggde på att tillverkarna frivilligt anmälde och skickade maskiner och redskap till SMP.

– Tillverkarna fick betala en provningsavgift, men en stor del av provningen bekostades med allmänna medel. Staten tillförde med tiden ett driftbidrag. För att få skicka in sina maskiner till SMP var tillverkarna tvungna att gå med på att resultaten blev publicerade, oavsett om resultaten var positiva eller negativa för tillverkarna, förklarar Bengt Zetterström.

SMP:s första testlaboratorium fanns i Alnarp och man hade flera ingenjörer som var knutna till verksamheten och som hjälpte till med testerna:

– Det var bara ett exemplar av varje produkt som blev provat. Det kunde därför inte utgöra något statistiskt underlag. Men våra meddelanden visar på sitt sätt vad det var som var i ropet under de olika tidsperioderna på 1900-talet.

Över 20 000 prenumeranter

Fältdelen av maskinprovningen var till för att belysa funktionerna, användbarheten och hållbarheten under en längre tids användning – åtminstone en säsong. Säkerhetsaspekterna fick en allt större plats i maskinprovningen på senare år.

Provningsverksamheten pågick fram till 1994, vid Alnarp, Ultuna i Uppsala och i Umeå. För att få SMP:s meddelanden behövde man teckna en prenumeration. Meddelanden köptes också i stora upplagor av tillverkare och importörer för att delas ut som reklam.

När SMP:s meddelanden var som mest i ropet på 1950- och 1960-talet hade man över 20 000 prenumeranter. Och prenumeranterna var i de flesta fall lantbrukare. Det gavs ut ungefär 30-40 meddelanden per år.

Färre prenumeranter

1994 lades maskinprovningarna ned – var det tiden som hade sprungit ifrån dem?

– På sätt och vis, ja. Man fick färre och färre prenumeranter, men samtidigt var andelen lantbrukare som prenumererade på SMP:s meddelanden ganska konstant eftersom även antalet lantbrukare minskade.

Statens Maskinprovningar bolagiserades till aktiebolaget Svensk Maskinprovning, som i dag inom RISE-koncernen jobbar som en opartisk aktör med provning, besiktning och certifiering på den öppna marknaden.

 

Antalet prenumeranter genom tiderna

Slutet av 1930-talet: cirka 1 000

1957: knappt 23 000

1974: 13 500

1994: knappt 5 000

 

En av två testade körvandringspumpar från A.B.V Svalins Mekaniska Verkstad i Nyköping. Ur ett meddelande från 1911.

De första meddelandena

Meddelande nummer 1 gavs ut år 1899 och var på hela 364 sidor. Påpekas bör att en stor del av den testade materielen under de första åren var hästdragna och manuella maskiner och redskap.

Meddelandet innehöll en beskrivning av provningsanstalternas tillkomst och utrustning. Det innehöll också provningsresultat för inte mindre än 89 olika maskiner och annan utrustning.

Bland den provade materielen i meddelande nr 1 fanns 29 slåttermaskiner, 9 hästräfsor, 13 självavläggare, 5 självbindare och 13 handseparatorer.

De första åren publicerade Statens Maskinprovningar ofta provningsresultaten från flera olika maskinslag i samma meddelande. Strömmen av meddelanden från institutet var därför litet under den här tiden. Från 1920-talet och framåt innehöll varje meddelande dock bara provningsresultat från ett enda maskinslag.

Statens Maskinprovningars meddelanden hade i början ett mycket stort omfång, med mycket och inte alltid så lättläst textmaterial för dåtidens lantbrukare. Åren 1922–1932 gavs meddelandena ut i två olika upplagor – en fullständig samt en förkortad upplaga. Från och med 1932 slopades sedan den fullständiga upplagan till förmån för den förkortade.

Var provades vad?

Mejerimaskiner provades i första hand i Alnarp. 1922–1979 hade mejeriutrustningen till och med en egen meddelandeserie – M-serien. 1979 tog sedan Lunds Tekniska Högskola över provningen av mejeriutrustning.

Provningsavdelningen i Umeå inrättades 1954 och innebar att Statens Maskinprovningar framöver skulle komma att tillgodose provningsresultat för skogsmaskiner och skogsutrustning. Med start 1961 erbjöds också en särskild prenumeration för dem som enbart var intresserade av skogsmaskiner, där denna meddelandeserie fick ett löpande S-nummer vid sidan om det ordinarie meddelandenumret.

De första 20 åren av Statens Maskinprovningars verksamhet provades bland annat 12 olika hästvandringar. Den första provningen av traktorer gjordes 1911 – traktorerna kallades på den här tiden för ”motorplogar”.

Till alla maskinprovningsanstalter var det knutet en provningsnämnd bestående av flera tekniska experter och fackmän. Provningsnämnden granskade varje meddelande innan publicering, för att kvalitets- och faktakontrollera innehållet och att meddelandet var begripligt även för de läsare som inte var tekniskt utbildade.

 

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 20 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste