Minskad försäljning av antibiotika till djur i Europa

En ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, visar att försäljningen av antibiotika till djur minskar i Europa, men att den totala försäljningen varierar stort mellan länder.

Enligt siffror från 25 EU länder, där man bevakat mängden sålda antibiotika mellan åren 2011 till 2017, hade försäljningen minskat med totalt 32 procent. Den största minskningen, med cirka 60 procents lägre försäljning, stod Tyskland och Nederländerna för. I 19 av länderna hade försäljningen minskat med minst fem procent.

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. Den kraftiga minskningen i vissa länder talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA, i ett pressmeddelande.

Efter djurantal

Medelförsäljningen i Europa låg 2017 på 107 milligram per populationskorrektionsenhet, PKU. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, motsvarar enheten ungefär den totala levandevikten i kilo av alla livsmedelsproducerande djur inklusive hästar i varje land, och användes för att ta hänsyn till att storleken på djurpopulationerna skiljer sig åt i olika länder.

Högst i Cypern

Allra lägst var försäljningen i Norge med 3,1 milligram per PKU och högst i Cypern med 423,1 milligram per PKU. I Sverige låg försäljningen på 11.8 milligram per PKU. Förutom Cypern låg även Italien och Spanien högt, med en försäljning på 273,8 respektive 230,3 milligram per PKU.

Läs hela rapporten här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste