Färre nötkreatur, fler grisar

Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar statistisk från Jordbruksverkets årliga räkning.

 

Antalet mjölkkor i Sverige minskade med 4 procent mellan 2018 och 2019.Foto: Carolina Wahlberg


Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen.

Det är framför allt antalet kor och antalet kalvar som står för minskningen bland nötkreaturen medan antalet kvigor, tjurar och stutar är relativt oförändrat. För mjölkkor var minskningen större än vad den varit närmast föregående år. Nedgången var 4 procent och i juni fanns det 305 507 mjölkkor.

Bland fåren har såväl tackor som baggar minskat men minskningen är störst för lamm. Totalt sett har antalet får minskat med uppskattningsvis 6,5 procent.

Mer gris och fjäderfä

För grisar är det antalet slaktsvin och smågrisar som ökat medan suggor och galtar snarare minskat i antal. Totalt sett har antalet grisar ökat med 4,5 procent mellan juni 2018 och juni 2019 till 1,46 miljoner grisar.

Även antalet fjäderfä, det vill säga höns, och kycklingar, har ökat i antal djur med cirka 2 procent till 13,2 miljoner. Vilket enligt Jordbruksverket stämmer överens med den produktionsökning av ägg och kyckling som kunnat ses under våren.

Färre företag

Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019. 

Antalet företag med mjölkkor är mer än 200 st färre 2019 än 2018 och cirka 2 400 färre än 2010. 

Antalet företag med får uppskattas ha minskat med mer än 7 procent sedan juni 2018 medan antalet företag med grisar minskat med uppskattningsvis 19 procent. 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste