Dialog för en mer hållbar livsmedelsförsörjning

I början av oktober samlade Bayer 150 representanter för livsmedelskedjan för diskussioner under parollen “Tomorrow belongs to all of us”. Lantbrukare, forskare, ledande branschrepresentanter, journalister med flera från 40 länder träffades i Monheim i Tyskland, för att diskutera vad som krävs för att klara den stora utmaningen med en växande befolkning, begränsade resurser och allt större krav på vad marken ska leverera.

 

Frank Sesno (The George Washington University), Bob Reiter (forskningschef Bayer AG) och Liam Condon (ordförande Bayer Crop Science) inleder Future Farming Dialogue 2019 hos Bayer i Monheim, Tyskland.Foto: Stefan Ljungdahl


Bayers årliga arrangemang Future of Farming Dialogue är ett mycket ambitiöst event med fokus på möjligheter, med blicken satt på framtiden. Den mycket breda mixen av branschfolk från hela världen, med olika utmaningar och mål, gör diskussionerna väldigt intressanta. 

Trots samhällets stora fokus på skuldbeläggande och tal om hur nära på omöjligt det är att lösa klimatutmaningen, andas eventet framtidstro. Att vi redan idag globalt sett bara har 2 400 kvadratmeter åkermark per person och att den siffran snabbt faller, på grund av både miljöproblem, byggnation av åkermark och snabbt ökande befolkning visar att jordbruket måste utvecklas. 

Liam Condon, styrelsemedlem i Bayer och ordförande för divisionen Crop Science inledde med att konstatera ”Jordbruket behöver föda en växande värld utan att svälta planeten. Det behövs banbrytande innovationer så att jordbrukare kan odla tillräckligt med mat och samtidigt bevara våra naturresurser.”.

Ambitiösa löften

På Future Farming Dialogue meddelade Liam Condon att 

Bayer introducerar tre ambitiösa löften, för att bidra till lösningen av några av världens mest kritiska utmaningar inför 2030:

Reducera miljöbelastningen av växtskyddsmedel med 30 procent genom att utveckla ny teknik för att hjälpa jordbrukare att minska förbrukningen av växtskyddsmedel och möjliggöra en mer precis behandling

Reducera avgången av växthusgaser från fält för de mest belastande grödorna i Bayers verksamhetsområden, med 30 procent. 

Stärka 100 miljoner småbrukare genom att underlätta tillgången till hållbar lantbruksteknik/-metoder.

Liam Condon betonade att investeringar i morgondagens genombrott kommer att kräva samverkan med och inblandning av forskare, uppfinnare, myndigheter, jordbrukare och konsumenter, för att bygga tillit och få social acceptens. 

Under hösten och vintern kommer Jordbruksaktuellt att återkomma med artiklar som exemplifierar de nya odlingsmetoder och tekniker som ska möjliggöra en ökad produktion samtidigt som vi bevarar naturresurser och värdefulla naturmiljöer.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste