Donation för förbättrad djurvälfärd

En förbättrad kunskap om djurens välfärd är syftet med den donation som SLU nu tar emot från Svenska Djurskyddsföreningen.

 

Djurskyddsföreningen donerar 224 000 kronor till SLU för en förbättrad djurvälfärd. Foto: Motsphotos

På Sveriges Lantbruks­universitet ser man positivt på samarbetet i det projekt som nu ska pågå under sex månader.

– SLU och dess forskare är oerhört glada för detta samarbete och mycket tacksamma för Svenska Djur­skydds­­föreningens betydelsefulla donationer, säger Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising vid SLU.

224 000 kronor ska gå till en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöks­etiska nämnderna. En donation som ska säkerhetsställa att uppdraget följs ur ett lagligt och ett etiskt perspektiv så att djurvälfärden inte kompromissas i onödan, meddelar SLU.

– Svenska Djurskydds­föreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, ordförande på Svenska Djurskydds­föreningen, i ett pressmeddelande.

Enligt SLU kan projektet bidra till att allmänhetens förtroende och tillit ökar, genom att risken för onödigt lidande hos djur minskar och ett säkerhetsställande av att uppdraget efterlevs.

Pilotprojektet kommer att fungera som en bas för fortsatt forskning inom samma område och resultaten kommer att ha en praktisk betydelse för nämnderna. Även nyckelaktörer såsom djurskyddsorganen djurhusens veterinärer, Jordbruksverket och Sveriges 3Rcenter kommer innefattas.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste