Nordiska gener för framtida matproduktion

Nu ska kunskapen om fjällkoraser och dess koppling till vår kulturhistoria spridas. Detta med finansiering till ett nytt samarbetsprojekt mellan Finland, Norge och Sverige. 

 

Det nya projektet ska öka kunskapen om de nordliga lantraserna av kor. Koraserna svensk fjällko, norsk nordlandfe, nord sidet trøendefe och nordfinsk ko (på bild) har alla traditionellt sett varit en viktig del av lantbruket i norra Sverige. De fyra lantraserna beskrivs som snälla, tåliga och något mindre än kommersiella raser – egenskaper som ger dem förutsättningar för att klara till exempel långa perioder av torka. Foto: Mervi Honkatukia/NordGen

Tillsammans med flera samarbetspartners ska NordGen nu samla in och sprida kunskapen om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och Sverige. Ett projekt som förutom att belysa vikten av att bevara husdjursgenetiska resurser, ska få fler att förstå kopplingen mellan vår kulturhistoria och de nordliga lantraserna av kor, meddelar NordGen. 

En viktig roll

De nordiska fjällkoraserna bär på en bredare genetisk variation som kan spela en viktig roll för vår framtida matproduktion. Men fjällko-raserna har varit nära att utrotas, menar Mervi Honkatukia, sektionsledare på NordGen Husdjur.

– För att fjällko-raserna ska kunna räddas måste vi sprida kunskapen om dem. I hundratals år har dessa djur varit en del av vardagen i de norra delarna av Norden, men de yngre generationerna har ofta inte varit i kontakt med dem alls. Med det här projektet vill vi ändra på det, säger hon i ett pressmeddelande. 

Flera arbetspaket

Projektet innefattar flera olika arbetspaket som alla kommer att inkludera lokala aktörer. Bland annat kommer DNA- och arkeologiska undersökningar att göras för att ta reda på hur nära släkt de olika koraserna är med varandra samt bildandet av olika nätverk med aktörer som har insyn i hela områdets kulturhistoria. 

– Det är otroligt glädjande att vi beviljats medel för att genomföra det här projektet. Det kommer att leda till ny kunskap om en viktig del av norra Finlands, Norges och Sveriges kulturhistoria, säger Mervi. 

 

Projektet:

Projektet kommer att pågå mellan den 1 januari 2020 och den 30 september 2022. 

Budgeten ligger på cirka 950 000 euro och finansieringen sker av Interreg Nord, Lapin liitto och Region Norrbotten. 

NordGens samarbetspartners i projektet är Ahlmans yrkesskola i Finland, Finlands Naturresursinstitut, Institutet för kulturstudier på Söda Danmarks Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och artisten Anu Osva. Källa: NordGen

Insamlingen av information…

…till projektet kommer att ske med hjälp av gamla arkiv, intervjuer, skrivtävlingar och utställningar samt genom att bilda ett nätverk för de som har fjällkor. Informationen kommer sedan göra tillgänglig för alla som är intresserade – bland annat genom en konstvernissage, utbildningspaket för skolor och utställningar på museum. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera