”Utan ägarskifte kommer produktionen dö ut”

Hushållningssällskapet i Jönköping har precis dragit igång ett nytt mentorskaps­program med tema ägar­skifte, där deltagarna kan få tips, stöd och utbyta erfarenheter med andra som också är i samma situation.  Jordbruksaktuellt fanns på plats när ­programmet hade sin andra träff.

 

– Mentorskapsprogrammet är till för att hjälpa yngre in i branschen, det är syftet. Och då gärna med hjälp av någon äldre som har mycket erfarenhet och som har något att utbyta, säger Lovisa Filipsson, Hushållningssällskapet i Jönköping, som är projektansvarig för mentorskapsprogrammet. Foto: Hushållningssällskapet

Lovisa Filipsson, projektansvarig för mentorskapsprogrammet, berättar att det finns många anledningar till att man valt att ha ägarskifte som tema, men att en av de viktigaste är att det behövs någon som hjälper till med de mjuka frågorna. 

– Tankarna om hur man ska lösa den ekonomiska biten tar över och de mjuka frågorna kommer lätt i skym undan och prioriteras ner, även fast det är det som är det viktigaste vid ett ägarskifte. 

Lovisa hoppas att mentorskapsprogrammet kan hjälpa deltagarna att tänka i andra banor så de inte fastnar i processen. Hon tillägger också att det från Hushållningssällskapets sida finns ett långsiktigt mål.  

– Det är att fortsätta ha en stark livsmedelsproduktion, för utan ägarskifte så kommer produktionen att dö ut.

Utbyta erfarenheter

Under kvällen fick deltagarna bland annat diskutera vilka förväntningar som finns på ett ägarskifte och hur man hanterar gemensamma mål mellan parterna. Mycket fokus låg också på de mjuka värdena – att alla ska må bra. 

– Det gäller att man lyssnar på varandra, det krävs mycket av bägge parter, säger en av deltagarna. 

Man diskuterade även fördelar och nackdelar med olika alternativ på hur man kan göra ett ägarskifte, prissättning på gården och hur ett arrende kan påverka ett ägarskifte.  

Delas in i par

Deltagarna delas in i mentorspar på två eller tre personer, där ena parten ska ta över och den andra överlämna. Syftet är att man ska utbyta erfarenheter och bolla idéer med varandra. 

– Att diskutera de här frågorna med någon som inte tillhör ens familj, men som ändå förstår situationen, tror jag man får ut väldigt mycket av, säger Lovisa. 

Lovisa säger att det är viktigt att bjuda in båda äldre och yngre, för att få en bredare förståelse och skapa ett sammanhang att dela med sig av sina olika perspektiv.

– Det är lika viktiga att få med de äldre på tåget, att de reflekterar över att de ska backa men ändå finnas till hands.

Enskilt och gemensamt 

Totalt har mentorskapsprogrammet tio träffar fördelade över ungefär ett år. Efter den här träffen ska mentorsparen ha enskilda träffar innan det är dags för alla att ses igen. 

– Till de enskilda träffarna får deltagarna frågor som de ska diskutera i paren, och även en del inspirationsmaterial. Paren kan själva välja var och när de vill träffas.

Ungefär hälften av träffarna är gemensamma. Då kommer man bland annat ha fokus på ekonomi och juridik, och Lovisa har även bjudit in gästföreläsare. 

– Många efterfrågar exempel, så då har vi bjudit in två stycken som genomgått ägarskifte och en forskare från Jönköpings universitet som forskar om just ägarskiften.  

Programmet finansieras med pengar från Landsbygdsprogrammet, och är gratis för deltagarna. 

– Du behöver lägga ner tid men du kommer också få mycket tillbaka genom att möta en annan lantbrukare som du inte känner och du får en bred kunskapsbas att stå på för att kunna genomföra ett ägarskifte, säger Lovisa.

Många utmaningar 

Att ägarskiftet blir så rättvist som möjligt tror Lovisa är en av de största utmaningarna, vilket också är något som diskuteras mycket under kvällen, men det finns även fler utmaningar. 

– Den ekonomiska aspekten är jättetuff eftersom det är så mycket kapital som ska in. För övertagaren gäller det också att hitta kompetent personal att fylla de arbetstimmarna som den förre ägaren lämnar, vilket kan vara svårt, säger hon och avslutar:  

– Det är även en stor utmaning att hitta någon som ska ta över, vi har tre deltagare här idag som inte har någon att lämna över till. 

Emmy vill ta över gården

Emmy Holm, 18 år, går i planerna att ta över familjens gård med nötköttsproduktion. Hon har två bröder, och deltar på mentorprogrammet tillsammans med sin pappa och ena bror.
Emmy Holm är 18 år och deltar på mentorskapsprogrammet med sin pappa och bror.
– Jag kommer förmodligen ta över gården, det är jag som är mest intresserad. Jag älskar djur och att hålla på med djur, men jag måste läsa vidare på Segersta naturbruksgymnasium först så jag får grunderna som behövs, säger hon. Foto: Isabella Odmark

Det var Emmys pappa som hittade mentorskapsprogrammet.

– Han vill gärna veta vem som ska ta över. Det är viktigt att vi diskuterar inom familjen, eftersom det varit en del konflikter, så då sökte vi hit så får vi se om det gör någon skillnad.

Lärorikt att delta

Med sitt deltagande i mentorsprogrammet hoppas Emmy kunna undvika konflikter och att alla i familjen blir nöjda med generationsskiftet. Att i mentorsparen diskutera skiftet med en utomstående tror hon kan vara ett bra stöd.

– Det känns lärorikt att se hur andra har det och hur de tänker, och inte bara i min krets utan även i andra kretsar. Det kan vara väldigt nyttigt tror jag, att veta.

Bra för djuren

På frågan om vad hon ser mest fram emot med att ta över gården svarar Emmy:

– Dels att vara chef, att känna att man kan sitt jobb. Att alla blir nöjda och att det blir bra för djuren, och för mig själv och för familjen.

Ska dela gården på tre

Geron Natzén deltar i mentorskapsprogrammet tillsammans med sin familj. I dag driver familjen en gård med får, skog och industriell vindkraft som vid generationsskiftet ska delas upp mellan de tre barnen.

Hela familjen Natzén deltar i mentorskapsprogrammet, från vänster Annie Natzén, Geron Natzén med barnbarnet Elias Lehnér Natzén i famnen och Jenny Natzén. På bilden saknas Gerons fru Astrid Natzén och sonen Robert Magnusson. Foto: Isabella Odmark

Varför har ni valt att delta i programmet?

– Vi har pratat med Hushållningssällskapet i ett par år om att jag vill göra skiftet medan jag kan. Så fick jag erbjudandet om att de skulle ha det här mentorskapsprogrammet, och då passade det för vår del. Så vi är med hela familjen.

Vad hoppas ni få ut av att vara med?

– Detta verkar mycket intressant, här finns grejer som man själv inte har tänkt på att prata om. Sen är det intressant att höra hur de andra deltagarna gör och hur de ser på sina problem.

Ni blir indelade i mentorspar, hur känns det att diskutera ägarskiftet med en utomstående?

– Det ser jag fram emot! Alla har vi olika lösningar och olika förutsättningar, och då är det alltid intressant att få se hur andra löser problem och hur de tänker. Många gånger blir man hemmablind. Sen kan man få en go kopp kaffe också!

 

Mentorskapsprogram för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring

Kriterierna för att delta i mentorsprogrammen är att du: 

är heltidsföretagare inom jordbruk, trädgård eller rennäring eller en kombination av dessa
vill starta eller nyligen har startat ett heltidsföretag inom jordbruk, trädgård eller rennäring eller en kombination av dessa har vilja och möjlighet att vara heltidsföretagare.

Jordbruksverket har upphandlat med fyra aktörer i landet som driver mentorsprogrammen. På Jordbruksverkets hemsida hittar du vem som har hand om mentorskapsprogamet i ditt län. 

Läs mer här: https://q.ja.se/mentorskap

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 31 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste