Icas vinst ökar med 50 miljoner

Ica gruppen gjorde ett rörelseresultat för tredje kvartalet som överträffade marknadens förväntningar. Nu är investeringen påbörjad för att kunna expandera e-handeln ytterligare. 

 

”Ännu ett kvartal med genomgående stabil utveckling.”Foto: mostphotos


Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 818 Mkr (28 846), en ökning med 3,4 procent.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 1 599 Mkr (1 499). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1 549 Mkr

I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -4 Mkr (-96)

– Vi kan rapportera ännu ett bra kvartal med genomgående stabil resultatutveckling, säger Ica Gruppens vd Per Strömberg. Undantaget är Apotek Hjärtat där försäljning och resultat i kvartalet dessvärre påverkats negativt av de störningar vi haft under uppstarten av det automatiserade lagret i Norrköping. 

Minskad eko-försäljning

Butiksförsäljningen av ekologiska produkter hos Icas centrala sortiment minskade under perioden oktober 2018 - september 2019 (rullande 12 månader) med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Enligt Ica kan förändringar i försäljningen av det ekologiska sortimentet delvis kopplas till en lägre tillgång i vissa kategorier kombinerat med prisvariationer samt ett fortsatt ökat intresse för lokal- och svenskodlat.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera