En fältbetjänt för minskad markpackning

En autonom lastbärare vid spannmålstömning ska bli lösningen på en känd utmaning inom växtodling, nämligen markpackningsproblematiken. Robotsystemet Fieldgofer hade premiärvisning under Smart Farming på Abbotnäs säteri.

Innovationen Fieldgofer är ett autonomt fordon som ersätter den konventionella fältvagnen som körs vid sidan av skördetröskan. Fältvagnen kör kontinuerligt mellan skördetröskan, där den genomför en flygande tömning av spannmål, till en position vid fältkanten där spannmålen lastas om. Foto: Fieldgofer

När Jordbruksaktuellt träffar initiativtagarna bakom Fieldgofer har världspremiären precis ägt rum. Robotsystemet är sprunget ur ett projekt inom Agro Sörmland där en utvecklings- och innovationsgrupp tagit sig an problematiken kring markpackning. Lösningen illustrerades i form av en animerad film ”robotsystem för nyskördade grödor” och en patentansökan på systemet är nu inlämnat.

Mindre maskiner

Karola Reuterström och Cilla Krantz är två av de bärande aktörerna bakom robotkonceptet. – Det är många på marknaden, men vi lantbrukare måste inse att det går fort och vi måste tänka nytt. Maskinfirmorna har en lång mental resa, men vi kan inte hålla på och köra runt med de här stora maskinerna och förstöra jordarna till nästa generation. Vi behöver förenkla maskinerna, och ta tillvara på den kompetens och kunskap som finns, säger Karola. Foto: Towe Johnson

– Vi har kommit till världens ände, för maskinerna kan inte bli tyngre och tyngre, då förstör vi jorden. Så vi behöver nya lösningar, och det är det vi kommit fram till här, säger Karola Reuterström, lantbrukare på Stora Lövhulta gård och en av initiativtagarna bakom projektet.

Robotkonceptet är ett resultat av den markpackningsproblematik som Karola länge funderat kring. Hon menar att det är en av lantbrukets största utmaningar, där tröskan är det största problemet i dag.

Fieldgofer, en fältbetjänt, möjliggör autonom transport av spannmål från skördetröskan med små containrar som sedan ställs av i en fältvagn. Konceptet som även innebär ett billigare maskinsystem möjliggör också fler användningsområden både inom lantbruket och andra verksamhetsområden.

– Robotbäraren kan köras med en tremetersenhet utan någon som helst hydraulik. Det blir väldigt billiga och enkla maskiner att tillverka, säger Karola som menar att potentialen även finns för användning på mindre gårdar:  

– För många enpersonslantbruk så innebär det en tröskning där Fieldgofer går jämte för att sedan kunna köra hem sitt ekipage på en gång. Att tröska och tömma med dagens system innebär en förlust på nästan 20 procent i tid, så tidsvinsten är betydande.

Förutom att minska vikten vid skördehanteringen, både gällande skördetröskan och spannmålstransporten, är konceptet också en lösning på arbetskraftsbrist men även arbetsmiljö. foto: Fieldgofer

Nästa agritechnica

Finansieringen som inneburit att idén har kunnat startas upp har skett med hjälp av bidrag från Leader Södermanland.

– Nu är fas ett avklarat och vi ska in i fas två, där behövs ytterligare finansiering för fortsatt utveckling och en stark partner som nappar på konceptet, berättar Karola och nämner att kontakter finns redan i dag med eventuella samarbetspartners.

– Det här är ju en tankeväckare, att vi står inför ett skifte när det gäller maskiner och jag tror inte att det är de etablerade maskintillverkarna som kommer att förstå det här.

Trots att det är många steg kvar innan produkten finns på marknaden tror inte gruppen att det ligger alltför långt fram i tiden.

– Målsättningen är att få ut en prototyp inom de närmsta åren, förhoppnings till nästa Agritechnica.

Projektgruppen bakom innovationen består av Karola Reuterström, lantbrukare på Stora Lövhulta gård, Per Frankelius, docent Linköpings universitet, Mattias Larsson, lantbrukare Abbotnäs Säteri, Johan Relefors, forskare Robotdalen, Lars Krantz, senior adviser Automation Region, Joakim Fröberg, senior forskare RISE samt Cilla Krantz, verksamhetsledare Agro Sörmland. Foto: Towe Johnson

Lokala kraften

Per Frankelius, en av medlemmarna i utvecklingsteamet, menar att av alla som kommer med

nya smarta robotlösingar i lantbruket i dag, så är det få som får till insteget.

– Man måste koppla ihop forskning med idéer och affärsnytta. Det är väldigt få som har kommit till innovation. Nyckeln är samarbetet, det är här bland grusvägarna i Sörmland som krafterna går samman och skapar nya saker. Det är här de stora maskintillverkarna borde vara, säger han och Karola avslutar i samma ordalag.

– Det är väldigt spännande att det hänt här regionalt och med många från regionen som varit med och bidragit. Man ska inte underskatta den lokala kraften.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste