Fortsatt tillväxt för Landshypotek

Landshypoteks utlåning fortsätter att öka under kvartal tre. Men rörelseresultatet rensat från fastighetsförsäljningar faller tillbaka något.

 

Ökade utlåningsvolymer och försäljning av en fastighet bidrar till ett förbättrat resultat för Landshypotek Bank. Exklusive finansiella transaktioner landar rörelseresultatet för tredje kvartalet på 153 miljoner kronor, jämfört med 102 miljoner kronor kvartal 2. 

Reavinst lyfter

I årets rörelseresultat för kvartal 3 ingår dock reavinsten från en fastighetsförsäljning på 55 miljoner kronor. Rörelseresultatet rensat från reavinsten blir 98 miljoner kronor, en försämring på 4 procent jämfört med kvartal 2.

- Landshypotek Bank fortsätter att vara en bank i tillväxt. Vi är allt mer aktiva för våra jord- och skogsbrukskunder, och successivt etablerar vi oss som bolånebank. Under kvartalet har vi sålt vår enda kvarvarande fastighet, men även volymtillväxten bidrar till att förbättra resultatet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Starkt 2019

Bankens rörelseresultat för de tre första kvartalen uppgick till 345 (297 motsvarande period förra året) miljoner kronor. 

Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner var rörelseresultatet 341 (280) miljoner kronor. 

Räknas reavinsten på 55 miljoner kronor bort blir rörelseresultatet 286 miljoner kronor. 2 procent högre än 2018.

Volym lyfter räntenetto

Med volymtillväxten har räntenettot för de tre första kvartalen ökat till 614 (591) miljoner kronor. 

Kostnaderna har samtidigt ökat enligt plan, med 11 miljoner kronor, till totalt 333 (322) miljoner kronor jämfört med de tre första kvartalen förra året. Främsta anledning är de systeminvesteringar som gjorts för att hantera bankens tillväxt.

75 miljarder utlånade

Bankens utlåning uppgår till närmare 75,4 miljarder kronor, en ökning med 1,5 miljarder kronor under kvartal 3. 

Möjligheten för jord- och skogsbrukskunder att ansöka om lån digitalt som lanserades i sommar hade till och med september genererat ansökningar på över 350 miljoner kronor.

Under hösten har bankens tillväxt av bolån kraftigt ökat, med en utlåning per den sista september på över 5,7 miljarder kronor till villaägare runtom i landet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste