”Hold on little girl...”

Krönika: Hon har väl knappast undgått någon, denna lilla flicka som reser med båt och tåg världen över för att göra klimatets röst hörd, Greta. Fint och fantastiskt på många sätt. Hon vill att beslutsfattare i världen ska göra något drastiskt för att stoppa klimatförändringarna som blivit allt påtagligare. Man behöver inte vara agronom, forskare eller hjärnkirurg för att koppla dessa till fossila utsläpp, industrialism och globalisering. Däremot är inte alla överens om vad dessa beslutsfattare bör göra. 

Min förhoppning är att de ska tillföra medel till forskning och innovativa företag som kan möjliggöra omställning för andra sektorer. Såväl industrin och lantbruket som offentlig sektor och transportsektorn behöver ges möjligheten att välja ”bättre alternativ”. I dagsläget är det orimligt att kräva detta innan lösningarna finns på plats. Att man inom politiken kan ge skattereducering på förnybara alternativ och bygger infrastruktur i hela landet. Att bil- och traktormotorer garanterat klarar förnyelsebara drivmedel i vårt klimat, är några exempel. Att beslutsfattare och klimataktivister inte bara ser storstadsperspektivet och tillåts begränsa folk som idag inte har något val.

Inte allt för länge sedan skedde fyra våldtäkter i centrala Uppsala. I samma veva var en annan huvudnyhet att polismyndigheten är den sektor som ökat sina utsläpp mest enligt en undersökning trots ändrad policy kring koldioxidutsläpp.  Vart vill jag komma med detta? Risken för att bli våldtagen hade sannolikt inte kunnat undgås oavsett om polisbilen var fossildriven eller inte, men att polisbilar inte är tillförlitliga när det handlar om att ta sig från A-B är oacceptabelt. Nu bor jag i centrala Uppsala. Men låt oss titta närmare på en annan del av Sverige, nämligen Norrland. Breddgrader där RME än så länge inte klarar ihållande, lägre temperaturer än minus 14-20 grader och där det fortfarande finns för få laddningsstationer för att en elbil skulle kunna användas. Att polisen, som redan är begränsad i den här delen av landet, inte snabbt kan vara på plats för att de ska stå och krångla med en bil som inte startar för att minska sina koldioxidutsläpp, det tror jag ingen som blivit utsatt för övergrepp eller brott tycker är okej.

För mig är det självklart att transportsektorn och polissektorn har högst utsläpp jämfört med andra när det kommer till färdmedel, det ligger väl i sakens natur. Liksom jordbruket och de som bor på landsbygden. Att ställa orimliga krav på dessa sektorer och målgrupper innan det finns hållbara alternativ leder fel ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Basala funktioner som alla har rätt till, även de som bor utanför städerna. Liksom att maten som produceras i landet måste distribueras så att vi i stan ska ha något att äta. 

Gretas budskap är tydligt; skydda, återställa och finansiera. Skydda, genom att konsumera kläder och mat som inte bidrar till eldningen av Amazonas, det vill säga svenskproducerat. Skydda hotade arter genom att fortsätta äta svenska animalier som bidrar till att biologisk mångfald upprättas liksom en livsmedelsproduktion med lägst klimatpåverkan. Återställa, genom att låta svenska skogsägare fortsätta bruka sin skog så som de alltid har gjort, för att öka kolinlagringen utan att dessa skogsägare riskerar att drabbas av ett biotopskydd. Och till sist finansiera bra alternativ, det vill säga genom att få konsumenter att förstå vad det är dem betalar extra för, varor som till synes kan se lika ut även om de är ohållbart producerade. Jag önskar att fler tolkade Gretas budskap i det hon faktiskt säger. 

Hur vi ska rädda klimatet kan man ha olika uppfattningar om, men att det måste göras är ett faktum. Jag skulle vilja att beslutsfattare avsätter pengar till rätt saker i rätt ordning som minskar koldioxidutsläppen och vi andra genom att undvika att vår konsumtion är andra länders produktion. Avslutningsvis, Greta är saklig i sin argumentation om klimatet och hur vi andra kan se på lösningen i frågan. Att kritisera ett barn på de sätt som så många vuxna gjort, är lika illavarslande som att begå ett övergrepp. Det kommer aldrig vara ogjort och det har inte heller gjort någon skillnad för klimatet.

 

Kerstin Gauffin 

Artikeln publicerades måndag den 11 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste