Framtidens gris är grön - även i Danmark

Med 2 150 deltagare gick den danska svinekongressen traditionsenligt av stapeln i slutet av oktober. Och lika uppgivna som de danska grisföretagarna var i fjol på grund av torkan, lika glada och hoppfulla var de i år. 

 

Seges svineproduktions vice ordförande Søren Søndergaard, sektordirektör Christian Fink Hansen stod för anförandet vid svinekongressens årsmöte. Jämfört med andra storproducerande grisländer har Danmark en förhållandevis hög nivå på omkostnaderna. Men tack vare en hög effektivitet är danskarna trots det konkurrenskraftiga på marknaden. Larsen summerade betinget att skapa en ännu mer hållbar gris:
– Lite förenklat så handlar det om att producera mer med mindre. Det handlar om effektivitet - och det är vi i all blygsamhet ganska bra på, sa han.Foto: Emma Sonesson


Med det högsta grispriset på 18 år och en generellt sett bra skörd i ladorna, gick tonerna på årets svinekongress i dur, även om den danska grisbranschen alltjämt har utmaningar att brottas med. 

Danskarnas gynnsamma grispris beror huvudsakligen på ökad efterfrågan på kött från Asien, till följd av den afrikanska svinpestens framfart. 

– Det är nu vi har möjlighet att göra nödvändiga investeringar eller kanske minska våra skulder. Och det är också nu vi ska hålla foten på gasen och försäkra att vi håller fast vid vår effektivitet, sa Seges svineproduktions ordförande Erik Larsen i sitt årsmötesanförande. 

Högst upp på listan över utmaningar för den danska grisbranschen står risken för att få in afrikansk svinpest i landet och Larsen rosade politiker och jägarförbund som stått på grisbranschens sida i debatten kring det omtvistade vildsvinsstaketet som snart står klart längs den tyska gränsen. 

Samtidigt underströk han vikten av ständig medvetenhet när det gäller biosäkerhet, och slog ett slag för de onlinekurser som finns på området. 

Men branschen har även andra, kanske mer greppbara utmaningar. Ett exempel är en smågrisdödlighet som ökade det gångna året. En annan utmaning är intensifierade och allt mer hotfulla aktiviteter från djurrättsaktivister och en tredje är zinkförbudet som stundar sommaren 2022.

Klimat i fokus

Högt upp på dagordningen i Danmark, likväl som i Sverige, står klimatet. Målet är en klimatneutral livsmedelsbransch 2050.

– Som alltid producerar vi det som konsumenterna vill ha. Framtidens gris är grön, men vi kommer nog inte att utveckla en köttfri, vegansk gris - oavsett hur modernt det är. Framtidens gris kommer att vara klimatvänlig, den har lång svans, har vuxit upp i öppna boxsystem och den är inte kastrerad, sa Seges svineproduktions sektordirektör Christian Fink Hansen på årsmötet. 

Den danska vägen till en grönare gris går bland annat via avel och innovationer för optimerat foderutnyttjande och smart gödselhantering, men även via investeringar i modernare stallar. 

– Målen ska nås via utveckling, inte avveckling, poängterade Larsen, och konstaterade samtidigt att 40 procent av landets slaktgrisstallar står inför att behöva renoveras inom tio år, något som han framfört till landets beslutsfattare, med hopp om ekonomisk stöttning i processen. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste