Mathantverkets plats i livsmedelsstrategin

En krångellista, ny handlingsplan och vikten av ett nationellt centrum för mathantverket, det diskuterades när Saerimner och SM i mathantverk invigdes i mitten av oktober på Högbo Bruk. 

 

Årets Saerimner inleddes med ett seminarium om mathantverkets plats i livsmedelsstrategin med miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell, mathantverksföretagarna Anna Biärsjö från Hallongården och Karl-Åke Wallin på Vilda fisken, Stocka samt moderator Annelie Lanner. Foto: Isabella Odmark


Att mathantverket har en viktig roll för såväl för livsmedelsstrategins mål som för landsbygden var panelens alla deltagare eniga om, och Cristina Nordin påpekade att mathantverket utgör en mångfald och dynamik som den svenska livsmedelssektorn behöver. 

Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin kommer ha ett större företagarfokus, ett fokus som enligt Christina ska grunda sig på kunskap, kompetensförsörjning och innovation. 

I den, menade Bodil Cornell, att mathantverk kan lyftas ännu mer så att man förstår att det skapar både jobb och hållbar tillväxt. 

Strategin som nu funnits på plats i två år, behöver enligt Kristina Yngwe göra större skillnad för företagare, något som också Anna Biärsjö, från Hallongården, höll med om. 

– Det är inte så att vi ser ett före och efter strategin. Så det är ju en trög rörelse som förhoppningsvis är satt i rullning men det tar väldig tid innan det når ut. 

Hängslen och livrem

Att regelverket behöver anpassas till hantverket var en central del under panelsamtalet. Även byråkratin kring de olika stöden kom upp som något som sätter käppar i hjulet för många småskaliga företagare, och som Christina menade är något som behövs jobbas på för att förenkla.

– Skattepengar ska ju hamna rätt, men vi vill inte ha det som det är i dag. I dag har vi både hängslen och livrem skulle jag säga. 

På många stolar

Båda företagarna Karl-Åke Wallin på Vilda fisken och Anna vittnade om myndigheter som jobbar åt olika håll och regler från olika parter som krockar. 

–  Maten sitter ju på många stolar i dag. Som primärproducent och mathanverkare så är det många myndigheter och många kontroller, sa Anna. 

En problematik kring eu-regelverk som stoppar för försäljning av egna ägg, blev sista bollen på vad som mynnade ut i att Kristina lyfte idén om att ta fram en årlig krångellista. Något som välkomnades både från Bodil och Christina, och som applåderades av åhörarna. 

Från publiken tillika företagare, kom även förslag till krångellistan gällande infrastruktur och logistik på landsbygden, samt behov av bättre lokalkännedom hos myndigheter. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste