Ny metod tar till vara på mer av skörden

Svinn eller en till skörd? En ny metod för grönsaksodlare utvecklad av forskare i USA kan öka skörden med upp till 20 procent.

 

Forskare i North Carolina utvecklade en metod för att kunna mäta hur mycket frukt och grönsaker som finns kvar i fält efter skörd.Foto: Carolina Wahlberg


När forskare i North Carolina märkte att en stor del av den kvarlämnade skörden på fält hade tillräckligt hög kvalitet för att kunna säljas med god lönsamhet utvecklade de en ny metod för att mäta hur mycket frukt och grönsaker som finns kvar i fält efter skörd. Resultatet ska sedan ge svar på om det finns tillräckligt mycket kvar för att det ska vara lönsamt att skörda fältet ytterligare en gång, skriver Greppa Näringen.

Lönar sig

Mätningarna som gjordes visade att mer än hälften av den skörd som lämnats kvar skulle kunna säljas. En betydligt högre andel än odlarnas egen uppskattning.

Forskarna menar att kunskapen från mätningarna kan generera i ökad försäljning av odlarnas produkter samt en ökad kunskap om en ytterligare skörd lönar sig. Men också möjligheten att hitta en alternativ marknad för ätliga produkter som inte kan säljas genom vanliga försäljningskanaler.

Hela grödan

Även skörd av en större andel av grödan visade mätningarna skulle kunna underlättas. Detta genom att planteringen sker med några dagars mellanrum, att en mindre areal planteras för att minska resursanvändningen men med fortsatt samma skördemängd samt att utbilda personal om hur skörden kan tas tillvara på i högre grad.

Läs hela studien här: https://q.ja.se/mwgMD

 

Kort om mätmetoden

Några rader i fält väljs slumpmässigt ut och en längd på cirka 10 meter markeras. Allt som finns kvar på plantorna skördas inom det valda området. Skörden sorteras sedan efter kvalitet – säljbart (första- och andraklassprodukter), ätligt (vidareförädling) och oätligt. Proverna vägs och registreras. Utifrån provresultaten kan sedan mängden som finns kvar över hela fältet i varje kategori beräknas.

Källa: Greppa.nu

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste