Vad krävs för fler miljöåtgärder?

En ny utvärdering av Jordbruksverket visar att höjda ersättningar och att erbjuda mer rådgivning kan få fler att söka ersättningar för miljöåtgärder. 

 

Ersättningarnas storlek, oro för krångel och regler samt gårdens behov och förutsättningar är några faktorer som inverkar på lantbrukarna intresse att söka stöd för miljöåtgärder. Foto: Katarina Johnsson


När 1 000 lantbrukare fick frågan om varför de sökt eller inte sökt miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion, var det spridda skurar bland svaren. Kontentan av de 431 svaren berättade om dels för låga ersättningsnivåer men även att det upplevs för krångligt. Men utvärderingen visar också att många ändå tycker att det lönar sig att söka, skriver Jordbruksverket. 

Okända nivåer

För låg ekonomisk ersättning är anledningen till att var femte till var tionde lantbrukare avstår från att söka. Beroende på ersättning, menar cirka 40 till 60 procent av de svarande att man inte vet om nivån på ersättningarna påverkar beslutet. Enligt jordbruksverket kan det vara så att ersättningarna och nivåerna på dessa inte är tillräckligt kända i dagsläget.

Lönar sig

Drygt 80 procent av de svarande uppger att de har någon av de ersättningarna som utvärderingen berörde och de flesta tycker att stödnivån haft stor eller mycket stor betydelse för deras beslut. Men hur pass stor nivån på ersättning bör vara för att det ska löna sig att söka, råder det skilda uppfattningar om.

Flexibla lösningar är önskvärt, visar utvärderingarna. Att höja ersättningsnivåerna och öka rådgivningsinsatserna är ett sätt som Jordbruksverket ser kan få fler att söka ersättningar i framtiden.

 

Ersättningar i enkäten:

  • Vallodling
  • Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel
  • Betesmarker med särskild skötsel
  • Slåtterängar med särskild skötsel
  • Vårbearbetning
  • Fånggröda
  • Skyddszon mot vattendrag
  • Skötsel av våtmarker
  • Ekologisk produktion – spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra ettåriga grödor
  • Ekologisk produktion – potatis och grönsaker

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste