Ökad vinst för Kronfågel

Både Kronfågel och dess ägare Scandi Standard ökar sin omsättning och rörelsevinst under tredje kvartalet. I Sverige lyfter resultatet med 34 procent.

 

Både Kronfågel och dess ägare Scandi Standard ökar sin omsättning och rörelsevinst under årets tredje kvartal. Foto: Thinkstock

Kronfågels ägare Scandi Standard ökade sin omsättningen för tredje kvartalet med 12 procent till 2 541 (2 263) MSEK.  Justerat rörelseresultat ökade med 23 procent till 125 (102) MSEK, motsvarande en marginal på 4,9 (4,5) procent.

I Sverige ökade Kronfågel sin omsättning med 11 procent till 765 MSEK (692) och det justerade rörelseresultatet med 34 procent till 48 MSEK (35). Vilket gav en rörelsemarginal på 6,2 procent (5,1).

– Försäljningstillväxten har påverkats positivt av de prishöjningar som genomförts som kompensation för högre råvarupriser, men även den underliggande försäljningstillväxten är betydligt högre än vår historiska tillväxttakt på omkring 6-7 procent per år, säger vd Leif Bergvall Hansen i rapporten.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste