Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Vilken investering du än funderar på så låt inte känslorna bestämma. Behovet måste få styra. Hur kommer du att använda den nya investeringen, hur kan den utveckla dig och ditt företag? Frågorna till leverantören är många och som man frågar får man svar. Förarbetet blir det viktigaste i processen att nå ditt mål med investeringen. Vilket behov har du egentligen? Du har inte lösningen men du vet vad du vill uppnå. Är det rätt produkt eller tjänst som du funderar på för att möta dina behov? Den som levererar lösningen är specialist – hur vet du att du vänder dig till rätt person eller företag? Är du en millenial så har du garanterat samlat in synpunkter från vänner, kollegor eller tidigare köpare av produkten eller tjänsten och med stor skepsis utvärderat leverantören. När investeringen är gjord sitter du fast. Blir du herre eller tjänare åt den nya investeringen? Troligtvis avgörs det redan vid beställningen.

Du som företagare vet vad du vill uppnå. Låt inte någon annan föra din talan inför beslut som påverkar dig och din affärsidé. Att ha kontroll över de egna frågeställningarna och kunna ifrågasätta och ställa nya frågor och förklara vad du vill uppnå när du inte är nöjd med svaren ger dig möjlighet att utvecklas som beställare. Bara genom att våga fråga ökar sannolikheten att du når ditt mål med investeringen och kan bli en bättre beställare.   

Filosofen Jorge Santayanas mest kända visdomsord är att ”den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det”. På något sätt kan det bli applicerbart även för beställaren som inte själv har kontroll. Den passiva beställaren utan stort eget engagemang, som inte till fullo styr sin egen och företagets utveckling missar troligtvis många lärdomar. Därmed riskerar varje beställning eller investering att missa målet. 

Om jag avslutningsvis får filosofera lite på egen hand så tycker jag mig ibland se tendenser att den riktigt vassa specialistkompetensen inom vissa områden börjar bli en bristvara. Vad händer i samhället när alla har beställarkompetens men specialistkompetensen saknas?

 

Rolf Åttingsberg

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vart tog sunt förnuft vägen?

Krönika: Man funderar en hel del vid flyghavresökandets långa dagar, promenerandes på fälten. Förnöjsamhet råder över grödornas tillstånd just i år, det ser bra ut så här långt. Det räcker ju inte för att nå framgång, men det ger förnöjsamhet just för stunden. Vi måste ha bättre villkor för näringen, tjäna mer pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar och generationsväxla. Vad är det egentligen som går trögt, vad behöver förbättras och vad är den svenska modellen? 

 

Kommentera