Regeringen satsar på rådgivning från Greppa Näringen

Regeringen har beslutat att ge 17,6 miljoner kronor till Greppa Näringen för att möjliggöra mer miljörådgivning till lantbrukare. Fokus ska bland annat ligga på utfodring av mjölkkor.

 

Regeringen har beslutat att ge 17,6 miljoner kronor för att utöka rådgivning från Greppa Näringen. Foto: Carolina Wahlberg

Greppa Näringens rådgivning är kostnadsfri och man har sedan år 2001 besökt över 60 000 lantbrukare för att diskutera klimat och övergödning.

– Det är mycket värdefullt att vi får ökat anslag då flera län behöver mer medel för att kunna möta efterfrågan av miljörådgivning. Vi har också nyligen förstärkt vår kompetens med ytterligare en person som ska ta fram underlag för en rådgivning om foderstater anpassade till djurens behov, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen, i ett pressmeddelande. 

Enligt den nya satsningen ska länsstyrelserna även i arbetet med investeringsstöden prioritera teknik för att sprida gödsel med bandspridning eller myllningsaggregat, snabb nedmyllning av stallgödsel efter spridning samt tak på gödselbehållare.
 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

En bransch på väg mot ett jämlikare generationsskifte 

Krönika: Svensk Fågel höll nyss i ett branschmöte där vi samlade alla verksamma företrädare för hela värdekedjan. Vi täckte in foderföretag, kläckerier, lantbrukare och slakteriföreträdare. På våra möten lyfts branschövergripande frågor som kan handla om allt ifrån mögelgifter i spannmålet till veterinära frågor, djurvälfärdsfrågor och marknadsfrågor. Här tar alla tillsammans del av värdekedjans utmaningar. 

Kommentera