Vägen mot ett klimatneutralt jordbruk

Ökade skördar samtidigt som en minskad klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, det fastställs i Lantmännens nya rapport som beskriver vägen mot en mer hållbar växtodling till 2050. En hållbarhet som ska gälla både produktiviteten, planeten och plånboken.

Lantmännens nya rapport Framtidens jordbruk beskriver potentialerna framåt för ett än mer hållbart svenskt jordbruk. Rapportens beräkningar för potentialer för skördeökning samt minskad klimatpåverkan har fokuserats på växtodling och med höstvete som modellgröda. Foto: Katarina Johnsson

I samband med att Lantmännen tagit fram sitt nya klimatmål – att skapa förutsättningar för en än mer hållbar odling med halverad klimatpåverkan vart tionde år för att nå klimatneutralitet 2050 – presenterar företaget den nya rapporten. I den beskrivs hur omställningen av svensk växtodling kan möjliggöras.

– Med utgångspunkt i vårt klimatmål har vi tagit fram rapporten om framtidens jordbruk, som är unik i sitt slag. Enligt våra bedömningar finns det en stor potential för det svenska jordbruket att öka produktionen och säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, och samtidigt minska påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald. För att göra detta krävs en kraftansamling på nationell basis. Vi har 30 skördar på oss till 2050, säger Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd, i ett pressmeddelande.

Mer samverkan

Precisionsodling, digitalisering, ”optimal management”, växtförädling och fossilfritt bränsle är några av de elva områden som lyfts i rapporten med rubriken Framtidens jordbruk. Områden som identifierats som viktiga för att till 2050 nå ett mer hållbart jordbruk.

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen. Foto: Johan Olsson/Lantmännen

Enligt Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, är en större samverkan ett viktigt verktyg för att nå de uppsatta målen.

– Våra resultat visar att omställningen är möjlig, men det kommer att krävas en rad åtgärder och mer samarbete. Lantmännen och våra medlemmar, 25 000 svenska lantbrukare, fortsätter att driva på utvecklingen av det svenska jordbruket, men vi kommer inte på egen hand att kunna utveckla alla lösningar, säger Claes.

Att vägen för att nå dit kommer kräva mer poängteras av Lantmännen. Såväl som insatser genom hela värdekedjan, en högre värdering av svensk hållbart producerad mat och mer resurser till forskning och innovation. Men även att politiska styrmedel, bästa möjliga teknik och bättre konkurrensförutsättningar implementeras.

Läs hela rapporten här - Framtidens jordbruk - vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050

Rapporten


Rapporten har tagits fram av Lantmännen, med avgörande bidrag från egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter samt en extern referensgrupp som har haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv. I rapportens externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet, Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Anders Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste