Slakten av storboskap ökar

Slakten av storboskap går emot utvecklingen för både gris och lamm. Under tredje kvartalet noteras en mindre ökning av antalet slaktade boskap.

 

Den svenska slakten av storboskap går emot den sjunkande utvecklingen hos gris och lamm under tredje kvartalet.Foto: Katarina Johnsson


Under kvartal tre slaktades det 103 373 storboskap på de svenska slakterierna. En ökning på 0,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Ser man till årets första nio månader så har en ökningen av storboskapsslakten med 2,9 procent till 307 696 djur.

Jämnt i toppen

Statistiken från Jordbruks­verket anger hur många djur som slaktas på respektive slakteri, inte vems djur som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra.

Sveriges största nötslakteri, HKScan i Linköping, redovisade en oförändrad slakt på 19 015 storboskap under tredje kvartalet. 

KLS Ugglarps ökar slakten av storboskap under kvartal tre med 7 procent i Hörby där man slaktade 18 734 djur och med 6 procent i Kalmar med 15 318 djur. Hörbyslakteriet var under kvartal tre snubblande nära att nå upp Linköpingsslakteriets volym, det skiljde bara 281 boskap mellan de båda slakterierna.

Även Dalsjöfors och AJ Dahlbergs ökade slakten med 12 respektive 26 procent, medan Skövde slakteri och Gotlands slakteri minskade slakten med  6 respektive 3 procent.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste