Kraftig minskning för lammslakten

Under kvartal tre minskade den svenska får- och lammslakten med 12 procent. 

Slakten av lamm har minskat med tolv procent årets tredje kvartal. Foto: Carolina Wahlberg

Tredje kvartalet i år minskade slakten enligt Jordbruksverkets statistik till 71 439 djur som slaktats på slakteri och godkänts för livsmedel, vilket är en minskning på 12 procent jämfört med samma period föregående år. 

Den sammanlagda slaktminskningen för de tre första kvartalen stannar dock med en nedgång på 8,5 procent till 168 165 djur.

Det största slakteriet för får- och lamm är HKScan i Linköping med nästan 40 procent av den svenska produktionen. 

HKScan i Linköping minskade under tredje kvartalet sin slakt med 6 procent till 26 118 får- och lamm. 

Näst största slakteriet, Gotlands slagteri, minskade sin slakt med 8 procent till 9 428 får- och lamm.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 23 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

En bransch på väg mot ett jämlikare generationsskifte 

Krönika: Svensk Fågel höll nyss i ett branschmöte där vi samlade alla verksamma företrädare för hela värdekedjan. Vi täckte in foderföretag, kläckerier, lantbrukare och slakteriföreträdare. På våra möten lyfts branschövergripande frågor som kan handla om allt ifrån mögelgifter i spannmålet till veterinära frågor, djurvälfärdsfrågor och marknadsfrågor. Här tar alla tillsammans del av värdekedjans utmaningar. 

Kommentera