Odla med spillvärme från datacenter

Kan man öka självförsörjningsgraden på grönsaker och örter med hjälp av spillvärme från datacenter? Detta undersöks nu av RISE, Luleå Tekniska Universitet och The Food Print Lab.

 

I projektet som drivs av RISE, Luleå Tekniska universitet och The Food Print Lab undersöks det om det går att öka självförsörjningsgraden genom att värma upp växthus med spillvärme från datacenter och på så vis förlänga driftsäsongen. Grafik: Projektgruppen


Projektet som finansieras av Vinnova går ut på att ta reda på om det går att använda spillvärme till att värma upp växthus, och på så sätt förlänga odlingssäsongen för exempelvis grönsaker i hela Sverige men speciellt i de norra delarna.

– Spillvärmen från ett datacenter är ungefär 35 grader, man kan inte transportera den några längre sträckor och tillämpningsområdena är ganska begränsade, man kan exempelvis inte direkt använda den för att göra fjärrvärme eller till att koka saker, säger Mattias Vesterlund, projektledare och forskare på RISE. 

Han berättar att självförsörjningsgraden i Norrbotten är låg, och att kyckling, örter och grönsaker är något man har extra dåligt med. 

– Ska man försöka öka dem då måste man få till några andra växtmetoder, säger han och berättar att de i det tvååriga projektet bland annat kollar på hur mycket ett datacenter kan värma, hur stort växthuset kan vara, hur mycket det kan odlas där och hur mycket mat det kan ge.
 

Mattias Vesterlund, projektledare och forskare från RISE, hoppas att projektet kan leda till mer lokalproducerad mat och en ökad självförsörjningsgrad. Foto: Ateljé Grodan

Ingen design för norr

Något man upptäckt under studiens gång är att utformningen på växthusen baseras på de förhållanden som finns i centraleuropa. På universitetet har man därför gjort nya simuleringar, och kommit fram till att en annan design skulle kunna vara mer gynnsam för odling på mer nordliga breddgrader. 

– Vi har ju som max 48 grader i solvinkel här. Så egentligen behöver du inte ha ett glastak, utan du behöver bara ha en vägg av glas. I och med att du då kan isolera taket och några väggar kan du ha större växthus eftersom det blir mindre glasytor om är kalla. 

De är nu halvvägs in i projektet och Mattias berättar att de börjar få en ganska bra känsla för hur stor yta en kilowatt datacenter kan värma, även när utomhustemperaturen närmar sig minus 30 grader, och att uppgifterna kommer presenteras inom en snar framtid. 

– Vi har i dag ritat fyra helt olika växthustyper, där någon är mer klassisk och någon är mer utanför boxen. Inklusive den designen vi tagit fram här på universitetet, som är mest isolerat och ska ge mest yta. 

Hantera luften

Enligt Mattias är en av de största utmaningarna i projektet hur man ska hantera all den enorma mängd med luft som kommer ut ur datacentret.

– För ett riktigt stort datacenter handlar det om upp mot en miljon kubikmeter per timme. Tar du ett flerfamiljshus kanske du har tusen kubikmeter per timme, säger han och fortsätter: 

– Att tygla den här luftmängden, det är det som är utmaningen. Vi behöver utveckla ett system som kan ta emot luften och fördela den jämnt i växthuset utan att det blir orkan, exempelvis tomater är väldigt känsliga när det drar för mycket. 

Olika affärsmodeller 

En viktig del i projektet är även att försöka komma fram till olika fungerande modeller för samarbetet mellan datacentren och odlarna. 

– Datacentren skulle kunna äga växthuset själva, men frågan är hur stort intresse de har av det. Ett annat alternativ är att odlarna äger växthuset, men då finns det risk att man hamnar i en knepig situation eftersom odlarna blir direkt beroende av datacentret. Helt plötsligt kanske spillvärmen blir så pass dyr att dom inte har råd att odla där. 

Ett tredje alternativ är att växthuset ägs av en tredje part. 

– Den tredje parten sköter då kontakten med datacenterbolaget och hyr ut till dem som är intresserade av att odla. Då blir det de som tar all risk, men det blir ju till en högre kostnad.

Stor potential

Mattias menar att potentialen för att använda spillvärme är stor eftersom det finns många datacenter.

– Bara i Norra Sverige pratar vi om 175 megawatt som finns installerat. Vi har dialog med ett antal datacenterbolag, vissa är lite mer skeptiska än andra men vi har ett antal dialoger igång där vi pratar om att bygga något, säger han och avslutar: 

– Vi vill ta projektet vidare och undersöker just nu vilka möjligheter som finns för finansiering av att bygga ett datacenterväxthus, skulle vi få till det är vi de första som lyckas göra verklighet av det.

 

Workshop för odlare

I projektet ingår även fyra workshops och i våras hölls den första där man bland annat bjöd in politiker och etablerade odlare för att diskutera behov och efterfrågan. Den tredje december är det dags igen och den här gången välkomnar man personer som är intresserade av att odla i växthusen som värms upp av spillvärmen från ett datacenter. Är du intresserad av att delta på workshopen kontakta Mattias på mattias.vesterlund@ri.se.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 23 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste