Från forskning till gräsrotsnivå

Nya grödor och produkter, nya marknader och ny teknik stod på schemat när seminariet Smart Farming för fjärde året i rad gick av stapeln. Jordbruksaktuellt var på plats och tillsammans med drygt 90 deltagare från såväl lantbruk, näringsliv, myndigheter och forskning fick vi ta del av nya möjligheter och framtidsdiskussioner. 

 

På Abbotnäs Säteri samlades över nittio personer för att delta på seminariet Smart Farming. Under dagen hölls workshops där det diskuterades utmaningar och möjligheter med ny teknik inom lantbruket. Foto: Towe Johnson


Cilla Krantz, verksamhetsledare på Agro Sörmland och den bärande personen bakom eventet, hoppas att dagen har inneburit en inspiration för deltagarna att ta med sig hem.

– Jag hoppas att alla tagit med sig en bit som man känner är lite extra intressant att titta vidare på. Vi vill ju ingjuta mod och visa att det händer saker, säger Cilla som är väldigt nöjd med dagen. 
 

Cilla Krantz invigde dagen med att tacka familjen Larsson på Abbotnäs Säteri och berätta om dagens tema och föreläsare.

Tänka nytt 

Smart Farming anordnas av Agro Sörmland, en mötes- och utvecklingsarena för biobaserade näringar, som drivs av AgroÖst (Ideell förening). Dagens program innefattade alltifrån innovativa exempel från Sörmland, fältförsök med nya sorter till exportpotential och lantbruket som innovationsmiljö. Allt inom ramen för temat ”nya möjligheter – tänk nytt”, ett brett område med många spår, men som ändå har en röd linje menar Cilla. 

– Ämnena som diskuteras blir väldigt spännande och det blir aktivt och kreativt när man får tänka nytt på olika områden. 

Upplägget av Smart Farming är att från forskningen gå ända ner på gräsrotsnivå och ta med konkreta exempel på vad som sker i närområdet. 

– Det är för att man ska kunna känna att det här rör mig, och att jag kan också. Det får inte bli för högt uppflygande utan måste möta verkligheten. 
 

Dagens kanske mest spännande diskussioner hölls kring borden och i fikaminglet när lantbrukare, rådgivare, tjänstemän och politiker möttes. 

Vallgräs i ljuset 

En av föreläsarna var Per-Johan Lööf från Lantmännen som berättade om vad som sker på forskningsfronten inom Lantmännen. Dels är det havren, alla pratar havre i dag menar Per-Johan. 

– Det händer mycket på den fronten i dag, säger han och berättar om satsningen på havreprotein vid Lantmännens nya kvarn vid Kimstad som innebär att det kommer behöva produceras mer havre i Öst- och Mellansverige. 

Ett annat projekt som är högt på tapeten hos Lantmännen, och enligt Per-Johan i den absoluta forskningsfronten vad gäller grovfoder, handlar om lignin.

– Det handlar om att skapa ny kunskap om vall för att få en bättre foderstat. 

I vallgräs i dag ligger ligninet på 5–15 procent av fiberdelen i ensilage men man har sett att det skiljer sig mellan sorter, men varför vet vi inte. 

– Så målet är att lära oss mer om lignin och koppla det till växtförädling för att kunna förädla sorter med högre smältbarhet och fodervärde för att till slut få en mer lönsam mjölkproduktion, säger Per-Johan och visar ligninmolekylen i närbild. 
 

Regina Westas Stedt, Vingåkers kommun, berättade om hur digitalisering och landsbygdsutveckling går hand i hand. Med satsningen på LoRaWan sensornät har nya möjligheter skapats genom att trådlöst kunna föra över data med en täckning upptill fem kilometer. Några konkreta exempel på appliceringsområden inom lantbruket var bland annat för fuktmätning, rörelser på gården och vattenkvalitet.

Vikten av export

En annan viktig del under dagens programpunkter var nya marknader och exportmöjligheter, något som Cilla menar var viktigt att få med.

– Det pratas så mycket om exportsatsningar i exempelvis livsmedelsstrategin men få lantbrukare har den direktkopplingen. Det går ofta via någon annan. Men jag tror att det är ett område som behöver diskuteras mer och från gräsrotsnivå. 

Från näringsdepartementet berättade Johan Krallis Anell bland annat om hur vi ska kunna nå en exportandel på 50 procent i svensk livsmedelsindustri genom att utveckla spetsigare koncept men även att prioritera rätt produkt på rätt marknad. 

Maria Kärnerud på Buisness Sweden tog vid med en djupdykning i exportpotential för svenska livsmedel och menade att Sveriges styrkor bland annat är kompetensen för kvalitet, en trovärdighet och hållbarhet.
 

Viktor Johansson på Dataväxt berättade om nyheter inom precisionsodling, om hur hårdvara och mjukvara alltmer fogas ihop och om deras Logmaster för automatisk datainsamling, lantbrukets ”svarta låda”. Dagen leddes av moderator, Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv.

Nära förankring

Att bidra med omvärldskunskap och att jobba branschöverskridande var några av dagens syften, menar Cilla som berättar om Agro Sörmlands kärnverksamhet.

– Vi jobbar med ett branschråd med tio aktiva lantbrukare inom olika verksamhetsgrenar som träffas regelbundet. Där går vi genom alla branschers utmaningar och diskuterar lösningar, och därifrån skapar vi event. På så sätt vet vi att det finns en förankring i näringen innan vi gör något. 

Cilla menar att till skillnad från arbetssätt inom många andra sektorer i dag, så ligger vikten här i ett underifrån-perspektiv. 

– Vi vill att det ska komma från företagen och utgå från behoven och aktuella diskussionsämnen. Jag vill att det uttalas från lantbrukare så att de är med hela vägen.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste