Effektiviteten inom sidoverksamheter varierar

Utnyttjande av kapital och sidoverksamheter kan ske mer effektivt i vissa delar av Sverige, den slutsatsen drar AgriFood Economics Centre i en ny kartläggning. 

 

Produktionen varierar i landets olika delar enligt AgriFood Economics Centre. Foto: Carolina Wahlberg

AgriFood Economics Centre har jämfört svenska gårdars produktion länsvis, uppdelat på jordbruksproduktion och annan verksamhet kopplad till gården. Med annan verksamhet avses exempelvis turism, gårdsbutik, maskinuthyrning och förädling av jordbruksprodukter.

Därefter relaterade forskarna produktionen till resursåtgången i form av insatsvaror, kapital och arbetskraft för att se hur effektivt resurserna används.

Förbättring har skett

Utifrån kartläggningen drar forskarna slutsatsen att den traditionella produktionen är lika effektiv i alla län, men att det finns förbättringspotential exempelvis när det gäller användningen av mark, byggnader och maskiner, samt hur kompletterande verksamheter drivs i vissa delar av landet. 

I studien ingår data från åren 1998 till 2013, och en konklusion är att förbättring trots allt skett genom åren. 

Dalarnas, Blekinge, Gotlands, Kronobergs, Södermanlands, Värmlands, Örebro samt Norrbottens län ligger enligt rapporten under snittet när det gäller effektiviteten inom gårdens sidoverksamheter. Detta gäller även kapitalanvändningen i samtliga nämnda län, utom Norrbottens.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste