Hoppas kunna ersätta konstgödsel med avloppsvatten

Med ny forskning hoppas forskare på Mälardalens högskola att man i framtiden ska kunna styra reningen och bevara näringsämnen i avloppsvatten som används vid bevattning inom jordbruket. 

 

På Mälardalens högskola pågår forskning med målet att i framtiden kunna styra reningen av avloppsvatten som ska användas till bevattning för att behålla viktiga näringsämnen som kväve och fosfor. Foto: Carolina Wahlberg


Avloppsvatten används för bevattning inom jordbruket i dag, men i reningsprocessen tas de flesta näringsämnen bort. Med den nya forskningen hoppas forskarna att man i framtiden kan styra reningen av avloppsvattnet, för att kunna bevara önskvärda näringsämnen i vattnet och
samtidigt bara ta bort det man inte vill ha kvar. 

– Vi vill ta bort farliga ämnen, så som tungmetaller och läkemedelsrester. Men behålla näringsämnen som behövs på åkermarken, som exempelvis kväve och fosfor, säger Eva Nordlander, doktor i Energiteknik som är med i forskningsprojektet, till P4 Södermanland. 

Ersätta konstgödsel

Med den nya tekniken hoppas forskarna att vattnet ska kunna användas i stället för konstgödning, och att det även skulle kunna underlätta vid brist på vatten. Forskningen sker tillsammans med forskare i Frankrike och Brasilien. 

Praktiska problem

Enligt Johan Lagerholm, ordförande för LRF Södermanland, är man från LRF:s sida positiva till forskningen men påpekar att det finns vissa praktiska problem som man också måste ta hänsyn till, exempelvis säker rening, tillräckligt med ämnen som kan ersätta konstgödsel samt logistik. 

– Jag skulle kunna tänka mig att sprida en säker produkt som kommer från det här ursprunget. Vi vill ändå ha ett cirkulärt kretslopp mellan landsbygd och stad, säger Johan, till P4 Södermanland. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste